Nuits Debout

nuit-debout-place-de-la-republique-paris_5575027Sinds 31 maart verzamelen zich duizenden personen op de Place de la République in Parijs en steeds meer Franse steden volgen het voorbeeld. Onder de naam Nuit Debout discussieren ze met een open agenda over de toekomst van de Franse staat, een gesprek dat ze niet willen overlaten aan de leiders van het land. De verzamelde mensen voelen zich niet gehoord of vertegenwoordigd door de huidige regering die teveel particuliere belangen behartigt en te weinig het algemeen belang dient. Vooral het ‘stuitende gebrek aan visie en transparantie, aan respect voor mens en milieu en aan empathie’ tast volgens de manifestanten onze samenlevingen aan. Regeringsleiders en politici kunnen en zullen geen antwoorden bieden op de uitdagingen van morgen. Daarom nemen veel mensen heft in eigen hand. De tijd is volgens hen rijp voor verandering.

Een nieuwe, humane samenleving
Het doel van Nuit Debout is de creatie van een nieuwe vorm van politieke representatie en een meer gelijke verdeling van rijkdom over alle lagen van de bevolking. De betogers zijn tegen sociaal onrecht; voor een humaner vluchtelingenbeleid, tegen de macht van de banken, voor een groenere wereld. Een horizontale, linkse beweging die steunt op sociale media.
Bij de start van de beweging, op 31 maart, zouden er ruim een miljoen demonstranten hebben deelgenomen aan de manifestatie in de Parijse straten. Het plein werd al meermaals ontruimd door de ordediensten, maar na enkele uren bezetten de betogers het plein gewoon opnieuw.

Diversiteit van onderop
De harde kern van de manifestanten is afkomstig uit militante actiegroepen en collectieven, maar naarmate de beweging de laatste weken groeide, sloten steeds meer nieuwsgierigen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking zich aan bij de gesprekken. Wel zijn er relatief veel docenten en studenten onder de verzamelden. Dit komt doordat de beweging ontstond in de slipstream van het verzet tegen een door de Franse regering voorgestelde flexibilisering van de arbeidswetgeving.

maxnewsfrthree726974_1Samen praten, samen beslissen
Elke dag om 18 uur komt de algemene vergadering bijeen. Het is het hoogtepunt van de dag, waar de beweging betekenis krijgt. Op de algemene vergadering nemen de verzamelde mensen beslissingen over activiteiten, ze debatteren en wisselen uiteeenlopende gezichtspunten uit. Iedereen kan er zijn zegje doen (van tevoren intekenen) en naar iedereen wordt geluisterd. Inmiddels zijn er commisies gevormd, die met elkaar van gedachten wisselen over specifieke onderwerpen, zoals ecologie, migratie, huisvesting, economie. Deze commissies doen voorstellen die in de algemene vergadering worden besproken.

Olievlek
De beweging heeft zich in korte tijd verspreid naar tientallen Franse steden, zoals Toulouse, Nice, Bordeaux en Reims. Zelfs in Spanje, Belgie en Nederland zijn Nuits Debout gelanceerd en er zijn protestvergaderingen gepland in Londen, Madrid, Valencia, Brussel, Gent en Berlijn. Ook in Leuven, Antwerpen en Luik. In navolging van Parijs en andere Europese steden, ontmoetten activistische nachtbrakers elkaar op 15 april op de Dam in Amsterdam. Zij willen een open gesprek voeren over ‘het systeem’, de banken, over politieke participatie, en de staat van de wereld. De opkomst  is wat mager, de sfeer wat afwachtend, maar met zijn 80-en discussieren mensen op de Dam.

Afwezige media
Opvallend is dat, terwijl het op Facebook en Twitter gonst van de activiteit, de klassieke media slechts sporadisch melding maken van de tienduizenden mensen op de Place de la Republique en elders in het land. De Franse krant Le Monde besteedde er een klein artikeltje aan, waarin ze stelde dat het om een kleine elitaire groep gaat en dat het allemaal nogal vrijblijvend is. Het maakt duidelijk dat deze media, net als regeringsleiders en politic vooral een eigen (commercieel) belang dienen. Objectieve onafhankelijke informatievoorziening is een illusie gebleken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.