Onderwijs op maat op nieuwe school

Als de gemeente groen licht geeft, hopen Isa Claassens en Michelle Veugelers het komende schooljaar een nieuwe basisschool te openen in Berg en Dal. Een van de uitgangspunten van deze school is onderwijs op maat. “Om kinderen gelijke kansen te kunnen bieden, moet je ze ongelijk onderwijs geven. Bij ons krijgen leerlingen de kans om zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontwikkelen.”
Op maat
Opleidingskundige Michelle Veugelers merkte dat haar buurtkindje Evy in haar kleuterjaren met plezier naar school ging, maar dat ze in groep drie ineens angstig was en zich minder voelde dan haar klasgenootjes doordat ze moeite had met lezen. Haar broertje liep juist voor op zijn groep en voelde zich te weinig uitgedaagd. Toen ze zelf moeder werd, groeide bij haar het idee dat het schoolsysteem anders moest kunnen, meer adaptief, meer op maat voor de individuele leerlingen. Eigenlijk heel vanzelfsprekend, maar toch niet gangbaar”, aldus leerkracht Isa Claasens.

Genoeg les voor iedereen
Als het zo vanzelfsprekend is, waarom gebeurt dat dan nu zo weinig? Gebrek aan tijd is volgens de twee initiatiefnemers  het grootste probleem waar scholen mee worstelen. Isa: “In het huidige systeem zijn scholen verplicht jaarlijks drie maanden vakantie te bieden en elke leerling krijgt hetzelfde aantal uren les, namelijk 940 uur per jaar. Voor sommige leerlingen is dit genoeg, maar andere hebben baat bij meer en breder onderwijs. Dat is waar wij met onze school op in willen spelen: de individuele behoeften van elke leerling. Als kinderen meer tijd nodig hebben om iets te leren, dan kan dat. En als ze zich breder willen ontwikkelen, dan kan dat ook.”

De SchoolFlexibel regime
Dit schoolconcept is niet nieuw, het wordt al acht jaar toegepast op De School in Zandvoort, zoals onlangs te zien was in een uitzending van Tegenlicht. Gezien de positieve reacties wordt het concept met succes toegepast. Michelle: “Onderwijs op maat kun je alleen realiseren als je ruimere openingstijden biedt. Onze school zal vijftig weken per jaar van 8.00 tot 18.00 uur geopend zijn. Ouders krijgen de mogelijkheid om het schoolritme af te stemmen op hun gezinsritme, per kind wordt een persoonlijk leerpad vastgesteld en bovendien kunnen ouders en kinderen zelf bepalen wanneer ze op vakantie gaan.”

Klassenstructuur op de schop
Daarbij gaat de nieuwe school uiteraard wel uit van de minimale 940 lesuren, maar het uiteindelijke aantal uren zal per leerling verschillen. Zo blijft het voor alle kinderen uitdagend. Ook de vertrouwde klassenstructuur wordt losgelaten. “Leerlingen vormen een ‘klas’ met kinderen van verschillende leeftijden. Dit biedt meer vrijheid om de leerlingen te helpen; niet alleen door de leerkracht, maar ook door de leerlingen onderling.”

Binnenkort van start?
Als alles goed gaat, start de nieuwe school augustus 2017, ergens in de gemeente Berg en Dal. Deze maand wordt in de gemeenteraad besloten of dit ook daadwerkelijk gaat lukken of dat de opening uitgesteld moet worden tot 2018 vanwege de complexe wetgeving voor het stichten van een nieuwe school. De gemeente staat in principe open voor het initiatief, maar er zijn vanuit de landelijke wetgeving veel bureaucratische hobbels te nemen. Het animo voor de school is echter groot, de ouders van zo’n negentig kinderen hebben zich al geïnteresseerd getoond.  De initiatiefnemers hopen dan ook dat het grote aantal ouders en hun aanstekelijke enthousiasme het gaan winnen van de bureaucratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.