Je bent maar één beslissing verwijderd van een totaal ander leven.

Vierstroom

|

Bij zorginstelling Vierstroom was zelfsturing niet meteen een succes. Maar toen de nieuwe directeur het beleid inrichtte vanuit de wensen van de professionals kwam er vaart in.

Lees meer →

Koeckebackers

Natuurlijk zijn hun koeken heel lekker, maar Koeckebackers bakt vooral om jongvolwassenen die moeite hebben om werk te vinden, aan een baan te helpen en hun talenten te ontwikkelen.

Lees meer →

Weg bij de universiteit

Twee universitaire docenten nemen korte tijd na elkaar ontslag bij een universiteit. Een ervan geeft de voorkeur aan werk in een garage. Wat bezielde hen?

Lees meer →

Het is essentieel om te geloven dat transformatie mogelijk is, nu misschien meer dan ooit. 

– Judi Neal

Zorgverzekeraar DSW

|

Bij zorgverzekeraar DSW gaat het niet om winst, maar om principes. Doen waar je goed in bent, ondernemerschap, geen bonus en dienstbaar management. En natuurlijk de zorg beter maken.

Lees meer →

Rebelse supermarkten

Biologische producten zijn populair. Een aantal rebelse supermarkten gaan nog een stap verder. Ze verkopen plasticvrij, van eigen daktuin en van op een zwarte markt.

Lees meer →

Nieuwsbrief #34

De 34e nieuwsbrief alweer. Met mijn motto voor de decembermaand.

Lees meer →

Plastic Bank

Het plastic in de oceanen verminderen en tegelijkertijd lokale ondernemers in ontwikkelingslanden helpen om een inkomen te verwerven. dat was het idee van David Katz, een van de oprichters van Plastic bank.

Lees meer →

De toekomst van de universiteit

Wat is eigenlijk de rol en de taak van de universiteit in dit post-truth tijdperk? Moet de universiteit een topinstelling zijn voor toonaangevend onderzoek of juist een zakelijk geleide onderneming? Moeten studenten snel worden opgeleid, of juist algemeen gevormd?

Lees meer →

Transformatie betekent verandering die niet alleen aan de oppervlakte plaatsvindt, maar op het niveau van basale uitgangspunten van een wereldbeeld van een tijdperk, wat we ‘diepe structuur’ zouden kunnen noemen. Veel van de verwarring en polarisatie aan het begin van de 21e eeuw komt voort uit het tectonische gerommel van deze transformatie.

– Alfonso Montuori & Gabrielle Donnelly

Bellingcat

|

Met behulp van YouTube-filmpjes en Google Earth kaarten de waarheid over een misdaad boven tafel halen: dat is het werk van onderzoekscollectief Bellingcat. En ze breiden uit naar Nederland.

Lees meer →

Geldstromen door de school

Waarom is er geen geld om een kapotte dranger te vervangen? En waar gaat het geld eigenlijk naar toe? Marije van den Berg startte een onderzoek naar de geldstromen in de school van haar dochter.

Lees meer →

Leiderschap wordt niet gedefinieerd door de mate waarin iemand invloed uitoefent, maar door de vaardigheid om degenen die worden geleid een sterker gevoel van invloed te geven. Het meest essentiële werk van de leider is om meer leiders te creëren.

– Mary Parker Follett

Right to Challenge

Burgers willen zeggenschap hebben over belangrijke thema’s in hun directe leefomgeving. Via de Right to Challenge kunnen ze bij hun gemeente een voorstel indienen om de uitvoering van wijkdiensten aan hen over te laten.

Lees meer →