De dingen die we in organisaties het meeste vrezen – veranderingen, verstoringen, disbalans – zijn de belangrijkste bronnen  van creativiteit.

– Margaret J. Wheatley 

Afkicken van het nieuws

|

Journalist Rolf Dobelli was een nieuwsjunkie. Het kostte hem moeite om af te kicken, maar nu is hij clean en waarschuwt hij tegen de gevaren van grenzeloze nieuwsconsumptie.

Lees meer →

Land van ons

Door schaalvergroting en meststoffen is de biodiversiteit van ons land sterk achteruitgegaan. Een groep burgers heeft het initiatief genomen om landbouwgrond aan te kopen en er de biodiversiteit te herstellen.

Lees meer →

Verwaarloosde samenleving

Eindejaarscolumn van Lenette Schuijt over een verwaarloosde samenleving, waar leiders hun verantwoordelijkheid niet nemen en burgers hun eigen regels opstellen.

Lees meer →

Paden ontstaan door te lopen.

– Franz Kafka

Migros

De grootste supermarktketen van Zwitserland, Migros, is een coöperatief bedrijf, waarvan iedere Zwitser lid kan worden en dat investeert in cultuur en vorming van alle Zwitsers.

Lees meer →

Nieuwsbrief #37

De Nieuwsbrief van dit najaar gaat over fundamentele kenmerken van Nieuw Organiseren, en natuurlijk staan er weer vele inspirerende voorbeelden in, die laten zien hoe het anders kan!

Lees meer →

The Syllabus

Informatie zoeken, niet op basis van populariteit, maar op basis van relevantie. Dat leek Evgeny Morozov ideaal. Hij bouwde een website die precies dat kan.

Lees meer →

Ik vertel mijn dochters dat een sterke man ook aardig kan zijn. Er is niets zwaks aan  vriendelijkheid en compassie. Er is niets zwaks aan je bekommeren om anderen.

– Barack Obama

Austerlitz Zorgt

|

In het dorp Austerlitz verdwenen de voorzieningen. Dus richtten de bewoners een zorgcoöperatie op zodat ouderen, met de benodigde hulp, in het dorp kunnen blijven wonen.

Lees meer →

De vier kenmerken van nieuw organiseren

Het klassieke denken over organiseren uit de tijd van Taylor voldoet niet meer. Overal zien we nieuwe vormen van organiseren ontstaan. Wat hebben deze benaderingen van organiseren gemeen?

Lees meer →

Rechtstreeks bankieren bij een centrale bank

Nu contant geld wordt verdrongen door giraal geld en bankpassen, worden we afhankelijker van commerciele banken. Daarom pleiten economen voor een veilig publiek alternatief.

Lees meer →

Hutten’s gastvrijheid

De beste gastvrijheid bieden met mensen die worden geacht ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ te hebben. Dat lukt dienstverlener Hutten in het ziekenhuis Bernhoven.

Lees meer →

Ik voel mij bemoedigd door alle ontevredenheid om me heen, want ontevredenheid is heel wat anders dan onverschilligheid. De wijdverbreide nostalgie, het verlangen naar een verleden dat nooit echt heeft bestaan, laat zien dat we nog steeds idealen hebben, zelfs als we die levend begraven hebben.

– Rutger Bregman

Stadmakers coöperatie

Een stad bouw je met mensen, vindt Floor Ziegler. Als stadmaker brengt zij buurtbewoners bijeen om zelf projecten op te zetten waarmee ze hun eigen leefomgeving kunnen verbeteren.

Lees meer →