Nieuw Organiseren: een serie artikelen

De afgelopen maanden publiceerde Lenette Schuijt een serie artikelen over Nieuw Organiseren waarin zij tracht het verschijnsel te duiden en te definiëren.

Lees meer →

Het roer ging niet om

|

In maart 2015 stelde een groep huisartsen een manifest op Het Roer moet om, bedoeld om onnodige regels in de zorg af te schaffen. Na vier jaar blijkt het initiatief overgenomen en ontkracht door VWS.

Lees meer →

De dingen die we in organisaties het meeste vrezen – veranderingen, verstoringen, disbalans – zijn de belangrijkste bronnen  van creativiteit.

– Margaret J. Wheatley 

Afkicken van het nieuws

|

Journalist Rolf Dobelli was een nieuwsjunkie. Het kostte hem moeite om af te kicken, maar nu is hij clean en waarschuwt hij tegen de gevaren van grenzeloze nieuwsconsumptie.

Lees meer →

Land van ons

Door schaalvergroting en meststoffen is de biodiversiteit van ons land sterk achteruitgegaan. Een groep burgers heeft het initiatief genomen om landbouwgrond aan te kopen en er de biodiversiteit te herstellen.

Lees meer →

De Nieuwe GGZ breidt uit

|

De Nieuwe GGZ, gestart in 2015, heeft inmiddels een groot aantal samenwerkingspartners, waaronder BuurtzorgT, het zusje van de thuiszorgorganisatie.

Lees meer →

Verwaarloosde samenleving

Eindejaarscolumn van Lenette Schuijt over een verwaarloosde samenleving, waar leiders hun verantwoordelijkheid niet nemen en burgers hun eigen regels opstellen.

Lees meer →

Paden ontstaan door te lopen.

– Franz Kafka

Migros

De grootste supermarktketen van Zwitserland, Migros, is een coöperatief bedrijf, waarvan iedere Zwitser lid kan worden en dat investeert in cultuur en vorming van alle Zwitsers.

Lees meer →

Nieuwsbrief #37

De Nieuwsbrief van dit najaar gaat over fundamentele kenmerken van Nieuw Organiseren, en natuurlijk staan er weer vele inspirerende voorbeelden in, die laten zien hoe het anders kan!

Lees meer →

The Syllabus

Informatie zoeken, niet op basis van populariteit, maar op basis van relevantie. Dat leek Evgeny Morozov ideaal. Hij bouwde een website die precies dat kan.

Lees meer →

Ik vertel mijn dochters dat een sterke man ook aardig kan zijn. Er is niets zwaks aan  vriendelijkheid en compassie. Er is niets zwaks aan je bekommeren om anderen.

– Barack Obama

Austerlitz Zorgt

|

In het dorp Austerlitz verdwenen de voorzieningen. Dus richtten de bewoners een zorgcoöperatie op zodat ouderen, met de benodigde hulp, in het dorp kunnen blijven wonen.

Lees meer →

De vier kenmerken van nieuw organiseren

Het klassieke denken over organiseren uit de tijd van Taylor voldoet niet meer. Overal zien we nieuwe vormen van organiseren ontstaan. Wat hebben deze benaderingen van organiseren gemeen?

Lees meer →

Rechtstreeks bankieren bij een centrale bank

Nu contant geld wordt verdrongen door giraal geld en bankpassen, worden we afhankelijker van commerciele banken. Daarom pleiten economen voor een veilig publiek alternatief.

Lees meer →