Het roer gaat om!

|

Het roer moet omWe schreven er al eerder over: Op 11 maart 2015 spijkerde een groep van tientallen huisartsen een manifest met eisen (‘Het roer moet om’) aan de deur van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en elders in het land bij hoofdkantoren van zorgverzekeraars. De boze artsen eisten dat de politiek een eind zou maken aan de machtspositie van de grote zorgverzekeraars, dat de marktwerking uit de zorg zou verdwijnen en dat het verbod op samenwerking en collectief onderhandelen uit de wet zou worden  gehaald. Het actiecomite stelde een deadline: op 1 oktober moesten er concrete verandervoorstellen liggen of zij zouden geen contracten afsluiten met de verzekeraars. En met resultaat: het roer gaat om!

Gelijkwaardiger contracteren
Sinds oktober 2015 zijn een aantal belangrijke stappen gezet op het gebied van samenwerking en gelijkwaardigheid, minder bureaucratie, kwaliteit en kwaliteitsmeting. Zo gaan zorgverzekeraars meerjarige overeenkonsten afsluiten en het contracteringsproces wordt vereenvoudigd. Huisartsen en zorgverzekeraars maakten 11 nieuwe afspraken voor gelijkwaardiger contracteren.
Ten aanzien van de onderlinge samenwerking tussen artsen heeft de ACM aangekondigd meer ruimte te bieden voor samenwerking door terughoudend te zijn bij eventuele overtredingen van de Mededingingswet zolang de betrokken partijen (patiënten, verzekeraars en borgverleners) tevreden zijn. Een groepsvrijstelling in de Mededingingswet wordt nog onderzocht.

administratieve lastTerugdringing buraucratie
Een werkgroep Bureaucratie & administratieve lasten (bestaande uit  vertegenwoordigers van InEen, de LHV, VPHuisartsen, NHG, ZN, NZa en VWS) heeft afspraken gemaakt voor het op korte termijn oplossen van bestaande administratieve overbelasting. Tegelijk is daarmee een basis gelegd voor structurele spelregels die toekomstige overbelasting kunnen voorkomen. De bureaucratie blijkt lastig terug te dringen. Toch zijn er enkele verbeteringen afgesproken. Zo vervallen extra formulieren bij het voorschrijven van een medicijn (een recept volstaat). Voor doorlopende medisch-specialistische behandeling is geen nieuwe verwijzing nodig en ook het herhalen van machtigingen voor materialen bij chronische aandoeningen, wordt geschrapt. Een volledig overzicht van de administratieve regels die worden geschrapt vindt u hier.

Het roer gaat om!Kwaliteit
Een kritiekpunt van de huisartsen in het manifest was dat zij steeds minder in staat waren om goede kwaliteit te waarborgen. Een taskforce met vertegenwoordigers van huisartsen, patiënten en verzekeraars gaat een nieuw kwaliteitssysteem ontwerpen met basiskwaliteitseisen, zodat het voor huisartsen minder belastend wordt om goed kwaliteitsbeleid uit te voeren en patiënten beter inzicht krijgen in de kwaliteit van de huisartsenzorg. Deze taskforce van huisartsen, patiënten en verzekeraars heeft geen eenvoudige taak. Iedereen vindt dat goed inzicht in de kwaliteit van de huisartsenzorg nodig is, maar hoe kwaliteit zichtbaar te maken is nog onderwerp van discussie. Toch zijn ook hier belangrijke stappen gezet. Zo is het aantal indicatoren in de ketenzorg wordt teruggebracht naar acht en verzekeraars zetten niet langer eigen vragenlijsten uit om de kwaliteit te meten.

Het roer is nog niet (helemaal) om
Er zijn de afgelopen tijd dus flinke stappen gezet. Maar de huisartsen zijn nog niet helemaal tevreden. Er staan nog een groot aantal veranderingen op stapel. Om betrokkenen hiervan op de hoogte te houden, hebben de partijen achter Het Roer Gaat om, per onderwerp een overzicht gemaakt. Op de website leest u wat de komende tijd verandert of wordt onderzocht en wat de deadlines zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.