Science in Transition

university_2525188bIn november 2013 vond bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en conferentie plaats van Science in Transition. Volgens wetenschapsfilosoof Huub Dijstelbloem, een van de vijf initiatiefnemers, is het wetenschappelijk systeem aan een grote revisie toe. Er zijn perverse prikkels in het systeem geslopen, zoals de groeiende publicatiedruk, de verstrengeling met het bedrijfsleven en het verouderde beeld van wetenschap. Daarom vinden de initiatiefnemers het tijd voor een fundamenteel andere organisatie van de wetenschap. Centrale vraag: in welke vorm en opzet sluit de universiteit het beste aan bij de samenleving van de 21e eeuw?

Een van de elementen in het manifest is het doorbreken van de mythe van de onbaatzuchtige wetenschapper die naar de waarheid zoekt en opgedane kennis met collega’s deelt. Wetenschappers moeten een eerlijker beeld van zichzelf uitdragen. Ze leveren niet de waarheid, maar verschillende waarheden, dikwijls ingegeven door verschillende belangen. Een ander  element is het ranking systeem dat de kwaliteit van onderzoekers en wetenschappelijk werk beoordeelt op basis van aantal citaten. Science in Transition wil deze maatstaf afschaffen en vervangen door maatstaven van maatschappelijke meerwaarde. Een derde aspect dat de initiatiefnemers graag veranderd zien is de nadruk op onderzoek, ten koste van onderwijs. Er vindt volgens hen nogal wat maatschappelijk irrelevant onderzoek plaats. Het nut van onderzoek zou veel meer in samenspraak met groepen uit de samenleving moeten worden bepaald.

Lees de de hele position paper van Science in Transition of lees de conclusies en aanbevelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.