Spaanse vrouwen hervormen politiek

Spaanse vrouwen hebben de afgelopen jaren veel moeten opgeven. De economische crisis en drastische bezuinigingen dwongen velen om thuis te blijven en voor het gezin te zorgen. Veel van wat was bereikt op het gebied van emancipatie werd in korte tijd tenietgedaan. Zo werd het Ministerie van gelijkheid opgeheven, de begroting voor gendergelijkheid daalde met 24% en het budget voor geweld tegen vrouwen daalde met een kwart. Bovendien werden veel opvanghuizen voor vrouwen gesloten. Van de Spaanse vrouwen in 22% werkeloos, tegenover 19% van de mannen. Onder de twintig jaar is dat 47% tegenover 44% bij mannen. Dit komt vooral door privatisering van publieke dienstverlening (die gepaard ging met ontslagen), een sector waar traditioneel veel vrouwen werkzaam zijn.

Strijdbaar
Maar in plaats van zich neer te leggen bij de situatie, sloten veel vrouwen zich aan bij de 15M-beweging, die in heel Spanje demonstraties organiseerde. De beweging werd opgericht als reactie op de stijgende werkeloosheid en de dalende inkomens van met name jongeren. De 15 mei beweging of Movimiento de Indignados (verontwaardigden) is een spontane en internationale protest- en actiebeweging, die reageert tegen het kapitalisme, de economische situatie en de inhaligheid van banken en beleggers.

cadizGolven of getijden
De 15M-beweging bestaat uit golven of getijden (mareas) die zich met een eigen kleur richten op een specifiek onderwerp. Zo vertegenwoordigt het witte getij het recht op gezondheidszorg en het groene getij verdedigt het recht op onderwijs. De paarse golf is de feministische groep, zich zich richt tegen het verslechterende genderbeleid.

Tegen ongelijkheid
Deze paarse golf breidde zich al snel uit naar protest tegen de wetten die mensen dwongen hun hypotheek af te betalen, inclusief rente en boetes, nadat ze op straat waren gezet en hus huis in beslag was genomen. De paarse golf vormde telkens een menigte voor een huis om uitzetting van de eigenaren tegen te gaan. De paarse golf bestaat, anders dan de geinstututionaliseerde vrouwenbeweging van de jaren zeventig, niet uit vrouwen uit de hogere klasse, maar uit radicaal en sociaal-feministen, immigranten en vrouwen uit minderheidsgroepen en LGBTQ-activisten. De paarse golf verzette zich niet alleen tegen genderongelijkheid, maar tegen allerlei vormen van ongelijkheid. Zo won de beweging aan politieke invloed en wordt de sociale strijd in Spanje steeds vaker aangevoerd door vrouwen. Hun benadering van problemen is fundamenteel anders: ze werken meer samen, staan meer open voor dialoog en zijn minder autoritair.

Manuela CarmenaPolitieke invloed
De 15M- beweging speelde een belangrijke rol bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2015. Twee vrouwen uit de 15M-beweging, Manuela Carmena en Ada Colau, werden burgemeester van respectievelijk Madrid en Barcelona. Zij staan voor een socialer, menselijker en op consensus gebaseerd beleid. Ada Colau is net zomin als andere collega’s afkomstig van een traditionele politieke partij. Door samen te werken met lokale organisaties en actiegroepen wisten de vrouwen door te dringen tot gebieden waar de nationale politiek al lange tijd geen aandacht aan had besteed. Ze organiseerden buurtbijeenkomsten en werkten een manifest uit waarin de belangen van alle afzonderlijke bevolkingsgroepen, die op deze bijeenkomsten van zich lieten horen, vertegenwoordigd moesten zijn. In Madrid sloot de lokale Ganemospartij een alliantie met de nationale partij Podemos, Ahora Madrid genaamd, een instrumentele partij die burgers, groepen en sociale organen verenigt. Het manifest vormde de basis voor deze alliantie: garantie op basisvoorzieningen als water en elektra voor alle huishoudens, toegang tot gezondheidszorg en een noodplan voor banen voor jongeren. Manuela Carmena, eigenlijk al met pensioen, werd overgehaald om de partij te leiden. Haar motto: ‘Regeren is luisteren.’

ahoraSuccessen
Ahora Madrid behaalde een aantal opmerkelijke successen. Zo riep de partij uithuiszettingen een halt toe, hield verdere privatisering van publieke diensten tegen en stelde een advies op voor sociale oplossingen door middel van smart cities. Er is breed begrip en aandacht gekomen voor de kwetsbare positie van vrouwen en er is een site opgericht waar agressie of seksueel geweld tegenover vrouwen en minderheden kan worden gemeld. Hoog op de prioriteitenlijst staat het aanpakken van huiselijk geweld, dat sinds de crisis is opgelaaid. In 2015 werden meer dan vijftig vrouwen vermoord door hun (ex-)partner. Pogingen en beleidsvoorstellen stuiten op een agressieve lobby van mannen.

Bronnen: De Correspondent, The Local

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.