Stadmakers coöperatie

Als Flora Ziegler door een stadswijk loopt, schiet ze mensen aan, maakt een praatje, ze vraagt naar hun hobby’s, hun behoeften en hun ideeën over de wijk. Als mensen zelf iets willen organiseren voor hun wijk worden ze stadmaker. De Stadmakerscoöperatie is een netwerk van mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de wijk waarin ze leven. Stadmakers zetten bijzondere projecten op om hun leefomgeving te verbeteren. Ook diverse organisaties die zich ten doel stellen de leefomgeving te verbeteren, zijn aangesloten bij het netwerk, zoals gemeenten, stadsboerderijen, onderwijsorganisaties en ontwerpbureaus.

Waarom stadmakers?
De overheid heeft zich in de afgelopen decennia, met de beste intenties, steeds meer eigenaar gemaakt van de stad en van stedelijk beleid. Ongewild beperkte de overheid initiatieven vanuit de leefwereld en ontnam veel bewoners het gevoel dat ze een verschil konden maken en een bijdrage leveren.Maar bewoners kunnen en willen steeds meer zelf. Dat gaat verder dan burgerschap, en is misschien wel co-ownership, samen eigenaar zijn van de gemeenschap. De bottom-up wereld is volwassen en professioneler aan het worden. De overheid weet dat. Ze weet ook dat ze het niet alleen kan, dat draagvlak en betrokkenheid van groot belang zijn, en dat ze meer met de burger kan werken. Mede door de Omgevingswet zoeken overheden naar samenwerking met burgers en inwoners.

Wat doen stadmakers?
Stadmakers weten hoe hun wijk werkt en hoe die kan samenwerken met de ambtelijke wereld. Stadmakers inspireren samenwerking tussen bewoners, ambtenaren, projectontwikkelaars, (professionele) initiatiefnemers en soms ook bestuurders. Stadmaken is geen functie, het is een attitude en een vak. Stadmakers kunnen dus ook werkzaam zijn bij een overheid of bij projectontwikkelaars. Ze brengen mensen samen, zetten projecten op, leren van elkaar en bundelen hun  krachten. De Stadmakerscoöperatie is een gemeenschap die samen optrekt, elkaar helpt als het even tegenzit, van elkaar leert en de herkenning van het Stadmakerschap stimuleert in de relevante gremia.

Floor zieglerFloor Ziegler
Een van de Stadmakers is Flora Ziegler? Zij vormt gemeenschappen van wijkbewoners en ambtenaren en projectontwikkelaars. Floor werkt in opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars, instellingen en fondsen. Ze gaat aan de slag op basis van  behoeften en lokale thema’s. Simpelweg door te wandelen door buurten en wijken en door te luisteren naar de mensen die zij ontmoet, wat hen drijft en dwars zit, legt zij verbindingen tussen stadmakers, actieve bewoners, ondernemers, ambtenaren, wethouders en alle andere betrokkenen bij de stad. Daarnaast spot zij leegstaande plekken, bijzondere pleinen of parken die helpen om  de gemeenschap zichtbaar te maken.

Projecten
Het eerste project van Floor Ziegler was de Noorderparkkamer in Amsterdam-Noord. Voor 1 euro kocht Floor Ziegler een vervallen paviljoen en maakte er een  culturele ontmoetingsplek van, met de knusheid van een huiskamer, maar ook met de mogelijkheden voor concerten en optredens. Het gebouw is ontworpen door de Zwitserse architecten Meili & Peter.

Drie voorbeelden van projecten die ontstaan zijn vanuit haar wandelingen zijn:
Voor-de-Straat in Dordrecht: ondernemers vullen de leegstaande winkels met pop-up en belevingsconcepten.De langste straat van Nederland werd de leukste straat van Nederland, met een divers  pluimage van ondernemers, omdenkers, stadsvernieuwers, creatievelingen, stadmakers of gewoon mensen met een passie. Samen maakten zij de stad een beetje mooier, hipper en anders.

It Erfskip Leeuwardenerfskip, een social design lab dat projecten en ontmoetingen organiseert waarin souvenirs worden bedacht en geproduceerd om tijdens de Culturele Hoofdstad 2018 tastbare herinneringen te presenteren en verkopen. Deze souvenirs worden gemaakt van materiaal uit Fryslân, dit kan afvalmateriaal zijn maar ook aarde, klei of gewassen die in Fryslân groeien. Ontwerpers en kunstenaars  maken deze producten, samen met bewoners van Fryslân, waarin het verhaal van Fryslân of de verhalen achter de projecten van It Erfskip tastbaar worden. Het doel is mensen bij elkaar brengen waarin creativiteit, kunst en cultuur als middel ingezet wordt om mensen bij elkaar te brengen en Friesland en Leeuwarden met elkaar te verbinden.

De Broederij: wijkonderneming voor kinderen in de wijk Lindenholt in Nijmegen. Dit is een creatieve en natuurlijke broedplaats en ontmoetingsplek, speciaal voor kinderen en jongeren. Bewoners uit de wijk Lindenholt in Nijmegen kunnen hier, in samenwerking met ondernemers uit de creatieve sector, buurtinitiatieven ontwikkelen en samen zorgen dat deze werkelijkheid worden. Ondernemers krijgen in De Broederij een plek waar ze kunnen werken aan projecten voor de wijk of aan hun eigen onderneming.

Inspireren
Floor Ziegler is tevens één van de begeleiders van het ‘Anders Werken’ traject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie waarbij zij stadmakers, wethouders, ambtenaren en raadsleden begeleidt bij het opzetten van een stadslab. Inmiddels heeft Floor Ziegler meer dan 40 steden geïnspireerd en gesteund in een kantelproces: bottom up initiatieven verbinden aan de topdown wereld. Zij werkt o.a. samen met projectontwikkelaars en architecten aan nieuwe wijken en gebouwen, met woningcorporaties en Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving aan Aardgasvrije wijken en met de Nationale Politie aan een jongerenproject.

samen doenEigenzinnige aanpak
Als doener en verbinder weet Floor haar soortgenoten te herkennen. Zij scout lokale creatieve kwartiermakers en ondersteunt hen bij het opzetten en/of versterken van hun projecten. Omdat de projecten breed gedragen zijn, ontstaat vaak een nieuwe beweging in een wijk, dorp, stad of regio. De aanpak gaat uit van de energie van de mensen, van lokale thema’s die bewoners bezighouden en van het DNA van een stad of buurt. Haar aanpak is vormgegeven in de publicatie ‘Wegwijzer voor het Stadmaken’.

Deel van een gemeenschap
De kracht van Ziegler is dat ze directe lijntjes heeft met de ambtenaren op het stadhuis, mensen die wel goeie ideeën hebben, maar vaak niet weten hoe ze de bevolking daarmee moeten bereiken. Zodra Ziegler zich erover buigt, kan er daadwerkelijk iets veranderen. Ze heeft een passie voor mensen en heeft een fundamentele bereidheid zich open te stellen voor het onverwachte. Waar het volgens Ziegler allemaal om draait: het besef dat uiteindelijk iedereen deel wil uitmaken van een gemeenschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.