Steve Jobs School

De meeste mensen kennen de Steve Jobs Scholen van het werken met iPads. Maar deze scholen hebben een veel bredere onderwijsfilosofie, Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Deze onderwijsvisie biedt kinderen een rijke leeromgeving met de modernste leermiddelen, waarin het niet alleen alle verplichte materie leert, maar ook op een unieke manier gestimuleerd wordt om het eigen talent te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen die voor de wereld van morgen van vitaal belang zijn.

steve jobs school
Vanuit deze filosofie leren kinderen om van jongs af aan zelf te kiezen wat ze leren willen. Op basis van de eigen leergierigheid, leren ze informatie te vinden, op relevantie te filteren en toe te passen. Door met andere kinderen samen te werken in projecten leren ze vitale sociale vaardigheden. De grote diversiteit en de wisselende samenstelling van projectgroepen daagt kinderen uit om sociaal flexibel te worden en het beste uit iedere uitdaging te halen. De creativiteit en originaliteit van de kinderen worden gestimuleerd door veel aandacht te schenken aan sociale- en emotionele ontwikkeling, handvaardigheid en aan creatieve vormen van kennisdeling. Bijvoorbeeld in de vorm van workshops die kinderen zelf geven, projecten met een maatschappelijk doel, of toneelspel. Ook cognitieve vaardigheden worden aangesproken, voor elk kind in een eigen tempo. Op een Steve Jobs School komen kinderen in aanraking met een grote diversiteit aan onderwerpen, die hen helpen om hun eigen talenten te ontdekken. De kinderen krijgen de kans om die talenten te ontwikkelen door bijvoorbeeld een workshop te geven over hun passie, of professionals te ontmoeten die van die passie een levensbestemming hebben gemaakt. Bekijk hier een video over de basisopzet van Steve Jobs Scholen.

succesfactoren-en-vereistenGeen juf, maar een coach
Een Steve JobsSchool kent geen klassen met kinderen van eenzelfde leeftijd, maar stamgroepen van circa 25 kinderen met een maximaal leeftijdsverschil van 4 jaar, waarin oudere kinderen worden gestimuleerd om de jongere te helpen. Kinderen kunnen kiezen hoe laat ze hun schooldag beginnen (tussen half acht en half elf). Er is geen vaste meester of juf, maar er zijn coaches en vakspecialisten. Kinderen halen  zelfstandig instructie op bij vakspecialisten in plaats van bij één vaste meester of juf. In de onderbouw hebben kinderen een vaste coach en vervolgens één voor de bovenbouw. Die coach heeft een aantal functies. De coach houdt de prestaties van de kinderen in de gaten en evalueert deze iedere zes weken met ouders en kind. De  coach is het vaste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor ouders en kind.

Individueel ontwikkelingsplan
Voor ieder kind wordt een individueel ontwikkelingsplan opgesteld. Op basis van de leerdoelen in dit plan die met kind en ouders worden afgesproken, krijgen de kinderen specifieke instructies en workshops aangeboden. Daarvoor gebruiken ze TikTik sCoolTool, een persoonlijke agenda op de iPad, waarmee kinderen uit het persoonlijke aanbod kunnen kiezen, welke workshops ze volgen willen. Iedere zes weken heeft de coach een gesprek met kind en ouders waarin de leerdoelen van de weken daarvoor worden geëvalueerd en soms met kleine testjes worden gecheckt. Vervolgens worden er nieuwe doelen gesteld voor de komende zes weken. Op basis van die afspraken wordt opnieuw een persoonlijk leerprogramma opgesteld. Dit Individueel OntwikkelingsPlan waarborgt het individuele karakter van het onderwijs, het zorgt er voor dat ouders precies weten waar het kind op school mee bezig is en maakt tot in detail de voortgang in elk vak inzichtelijk.

iPads
Elk kind beschikt over een iPad, waardoor kinderen 24/7 onderwijs kunnen volgen en opdrachten kunnen maken wanneer zij dat zelf willen. Dankzij de tablet slaat de school twee vliegen in één klap. Zonder extra leerkrachten en met dezelfde financiële middelen, kan er veel beter ingespeeld worden op de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Tegelijkertijd past het intensief gebruik van een tablet in het leerproces goed bij kinderen die in de 21e eeuw geboren zijn. Interactiviteit, visueel, adaptatie, gamification zorgen ervoor dat kinderen intensiever en enthousiaster met leeractiviteiten bezig zijn. Tablets bieden bovendien meer ruimte voor individuele aandacht van leerkrachten, die op hun eigen iPad de individuele prestaties kunnen volgen en gericht opdrachten kunnen verstrekken.

Voor- en tegenstanders
Al vanaf het moment dat Maurice de Hond zijn plannen voor een Steve Jobs School bekend maakte zijn de meningen verdeeld over de aanpak. Als voordelen van de O4NT aanpak worden genoemd dat het onderwijs inspeelt  op het individuele ontwikkelingstempo van een kind, dat de leerstof gestructureerder, visueler en toegankelijker voor leerlingen wordt gepresenteerd en dat kinderen leren om verantwoord om te gaan met de mogelijkheden van nieuwe media en beter worden voorbereid op vaardigheden van de toekomst. Door de individuele aanpak is niemand een uitzondering, de leerprestaties zijn niet voor de hele kals duidelijk. Tegenstanders van de O4NT filosofie wijzen vooral op de nadelen van (langdurig) gebruik van tablets, vooral de gezondheidsrisico’s, maar ook verminderde verbeelding en gebrek aan sociale vaardigheden. Daarnaast noemen tegenstanders ook dat kinderen behoefte hebben aan echte en niet alleen virtuele leerervaringen. Na ruim een half jaar Steve Jobsschool te zijn geweest, werd een Bredase school weer gewoon de Perpetuum school. De dircteur had meer samenwerking, uitwisseling en inspiratie verwacht met andere vernieuwende Steve Jobs Scholen, maar merkte dat iedere school toh en eigen aanpak kiest. Uit onderzoek door de Universiteit van Amsterdam dat Steve Jobsscholen niet beter, maar ook niet slechter zijn voor de prestaties van leerlingen.

En de leerlingen?
Hoewel er leerlingen zijn die behoefte hebben aan een klassikale structuur, zijn de meeste leerlingen blij met het O4NT concept. Gamen in plaats van een sportdag, de schooldag beginnen nadat je hebt uitgeslapen, niet alleen op school maar overal leren, presentaties houden over je favoriete onderwerpen, en het beschikken over een eigen iPad. Het onderwijsconcept motiveert jongeren om kennis tot zich te nemen, op zoek te gaan en samen te werken. Waarschijnlijk bepalen zij of de Steve Jobs Scholen uiteindelijk een succes blijken te zijn of niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.