artikel

Professionele ongehoorzaamheid

In een recent artikel op Managementsite houdt Lenette Schuijt een pleidooi voor professionele ongehoorzaamheid. Wanneer regels indruisen tegen gezond verstand of geweten, moeten medewerkers de moed hebben om deze naast zich neer te leggen.

Lees meer →