Boektip

Aaron Swartz

Van wie is informatie? En wie bepaalt wat er mee gedaan mag worden? Aaron Swartz was een voorvechter van vrije toegang tot openbare informatie. Hij betaalde een hoge prijs.

Lees meer →

De nieuwsfabriek maakt ons bang

De journalistiek is volgens Rob Wijnberg letterlijk verworden tot een fabriek, waar aandacht de graadmeter is voor succes: het leidt tot hoge kijkcijfers en dus winstgevendheid. In deze gastcolumn staat Huub ter Haar stil bij het boekje dat Wijnberg erover schreef.

Lees meer →

Waartoe is de universiteit op aarde?

Er is groeiende kritiek op de voortschrijdende economisering van de wetenschap en de huidige publicatiecultuur. In een onlangs verschenen bundel laten twintig vooraanstaande wetenschappers hun licht schijnen over de vraag over wat er mis is met de universiteit en wat er beter kan.

Lees meer →

Herdefiniëring van kennis

In zijn boek ‘Too big to know’ laat David Weinberger zien dat het internettijdperk een nieuwe definiëring van wetenschappelijke kennis noodzakelijk maakt. Er zijn meer data beschikbaar, en deze kennis is commercieel en politiek aantrekkelijk, kennis is veel meer verbreid, kennis wordt steeds vaker al gepubliceerd voordat ze geanalyseerd kan worden, kennis is meer toegankelijk en er is meer ruimte voor verschillen in de wetenschap.

Lees meer →

De gemeenteraad heeft (geen) toekomst

Volgens de grondwet is de gemeenteraad de baas in onze gemeente en beslist over onze directe leefomgeving. Mar is de gemeenteraad nog wel zo bepalend? Er zijn aanwijzingen die anders doen vermoeden. Op verschillende terreinen verliest de gemeenteraad juist positie. Wat is de rol van de gemeenteraad in de toekomst?

Lees meer →

De wereld onder de duim

Na de uitvinding van het schrift en de boekdrukkunst is mobiel internet de derde grote kennisrevolutie volgens de Franse filosoof Michel Serres in zijn boek De wereld onder de duim.

Lees meer →

Het nieuwe organiseren

De auteurs van het boek Het Nieuwe Organiseren hebben niet de illusie dat met quick fixes en quick wins de oplossing van alle organisatieproblemen van vandaag wordt gevonden. Ze zijn ervan overtuigd dat de bureaucratische principes het bouwen van een nieuwe toekomst in de weg staan en wijzen op de vicieuze cirkel waar bureaucratie maar niet uit kan ontsnappen.

Lees meer →