Case – Page 2

Werknemerscoöperatie Gewoondoen

Gewoondoen is een netwerk van werknemerscooperaties in de schoonmaakbranche en in de zorg. Binnen deze coöperaties staat de mens en niet het geld centraal.

Lees meer →

Jimmy’s

Jimmy’s zijn laagdrempelige plekken in een tiental steden in Nederland, waar jongeren terecht kunnen met al hun vragen en ideëen. Het idee ontstond toen twee jonge adviseurs met de jongeren zelf in gesprek gingen.

Lees meer →

Zelfsturende teams bij Terumo

De medewerkers zeiden dat ze veel meer konden en wilden doen dan strikt het uitvoerende werk. Het leiddde tot zelfsturende teams en een grotere ontwikkeling van alle medewerkers.

Lees meer →

Kersentuin

Honderd procent bewonersinitiatief. In de Utrechtse buurt Kersentuin beheren de bewoners van zo’n honderd woningen zelf de door hen ingerichte openbare ruimte.

Lees meer →

Pioniers Magazine

In deze tijd waarin oude paradigma’s verschuiven zijn er talloze pioniers die een nieuwe wereld scheppen. Pioniers Magazine biedt hedendaagse pioniers een podium om kennis en ervaring te delen.

Lees meer →

Kaos Pilots

De meeste bedrijfskunde-opleidingen zijn gebaseerd op een achterhaalde, industriele samenleving, niet een kenniseconomie. KaosPilots is een alternatieve business school die studenten opleidt tot succesvol (sociaal) ondernemer.

Lees meer →

De Hofbogen

In de vorige eeuw waren de oude Hofbogen in Rotterdam de dragers van het Hofpleinlijntje. Dankzij een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling is het nu een trendy locatie waar zelfs de New York Times over schrijft.

Lees meer →

Ucademy

Volgens een aantal studenten is het onderwijs aan de Avans Hogeschool niet meer van deze eeuw. Daarom hebben ze een eigen academie opgericht, Ucademy. In april starten de eerste onderwijsmodules.

Lees meer →

Herstelcirkel in de wijk

In de gemeente Nijmegen start in september een proefproject, bedoeld om mensen met een chronische aandoening weer de regie te laten krijgen over hun gezondheid door een blijvende verandering in hun leefstijl. Het opvallende herstel van zijn schoonmoeder met diabetes inspireerde de oprichter tot deze nieuwe aanpak.

Lees meer →

Vileine

Het online magazine Vileine.com, een interessante journalistieke vernieuwing, wil lezers bewust maken van sekseverschillen. Dat doet ze lichtvoetig met een feministische ondertoon.

Lees meer →

Vakmanstad

In 2004 zette Henk Oosterling de stichting Vakmanstad op. Doel: duurzaam en 21e eeuws vakmanschap op de kaart te zetten. Via talloze projecten laat hij jongeren opgroeien tot ecosociale burgers met een pro-actieve houding.

Lees meer →

Fasinpat: fabriek zonder baas

In Argentinië zijn sinds de eeuwwisseling zo’n 250 bedrijven omgevormd tot fasinpats. Ze ontstonden doordat woedende ontslagen arbeiders de fabriek overnamen. En er een succes van maakten.

Lees meer →

De Nieuwste School

De Nieuwste School (DNS) in Tilburg begon in 2005 met 75 leerlingen. Afgelopen schooljaar was de instroom zo groot dat er moest worden geloot. Zoals veel vernieuwingsscholen zoekt ook DNS naar een balans tussen idealisme en harde eisen van overheid en inspectie.

Lees meer →

Bunq

Jonge ondernemers staan te popelen om taken van de banken over te nemen. Een van deze jonge ondernemers is Ali Niknam. Met zijn nieuwste bedrijf Bunq wil hij de markt veroveren via een app waarmee mensen onderling betalingen kunnen regelen.

Lees meer →

Steve Jobs School

De meeste mensen kennen de Steve Jobs Scholen van het werken met iPads. Maar deze scholen hebben een veel bredere onderwijsfilosofie, Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Waaruit bestaat deze? En wat vinden voor-en tegenstanders van dit concept?

Lees meer →