Column

Innerlijk kompas in een post-truth society

Waar houd je je aan vast in een wereld waarin je niet meer kunt vertrouwen op wat je leest of hoort, waarin de realiteit is wat iemand zegt dat het is? Een innerlijk kompas en leren kritisch informatie te lezen, bieden tegenwicht tegen nepnieuws, halve en hele leugens.

Lees meer →

Niet luisteren naar de onderbuik!

Na de verkiezing van Trump hebben veel media zich voorgenomen om beter te luisteren naar geluiden van ontevreden burgers. Maar is dat wel verstandig?

Lees meer →

Strijd tussen oude en nieuwe waarden

De strijd tussen oude en nieuwe waarden, die pijnlijk zichtbaar werd in de verkiezing van Trump tot president van de VS hoort bij de transformatie die onze samenleving doormaakt. We gaan niet terug naar af, maar het oude laat nog niet los. Dat vraagt van ons compassie en zelfdiscipline.

Lees meer →

Bureaucratie in de 21e eeuw

Via Internet even een afspraak verzetten, dat klinkt makkelijk. Helaas, gebruikersnaam en wachtwoord volstaan niet, ook een DigiD met sms alert zijn nodig. Verdwaald in de bureaucratie van de 21e eeuw.

Lees meer →

Griekenland: botsende paradigma’s

Het Griekse drama van de afgelopen weken is een illustratie van twee paradigma’s die op dit moment tegenover elkaar staan: het heersende neoliberale paradigma en het nieuwe paradigma van lange termijn denken, solidariteit, delen en cocreatie. Er is een heuse machtsstrijd gaande, en de media spelen daarin een belangrijke rol.

Lees meer →

Laat iedereen opnieuw het wiel uitvinden!

De aanname is dat standaardisering leidt tot betere kwaliteit, want betere voorspelbaarheid en daardoor betere controle. Maar standaardisering gaat ten koste van eigenaarschap van professionals in de organisatie.

Lees meer →

Het nut van de kunsten

Liesbeth Breek behoort tot een groeiende groep docenten die het helemaal gehad heeft met het rendementsdenken en terug komt bij het oude ideaal van Bildung. Vakken als geschiedenis, kunst en filosofie prikkelen onze nieuwgierigheid, stimuleren onze verbeelding en versterken een onafhankelijke oordeelsvorming.

Lees meer →

De crisis is niet het probleem

Natuurlijk, consumenten geven door de crisis minder uit en online webshops kapen omzet weg van fysieke winkels als Blokker, Hema, V & D, Halfords en Mexx. Maar de crisis is niet het probleem. Er zijn twee dieper liggende oorzaken voor de huidige malaise bij sommige bedrijven.

Lees meer →

Uitslapen en dan naar school

Uit onderzoek blijkt dat pubers pas later op de dag actief worden en ’s ochtends slecht presteren. Het gangbare schoolrooster past niet bij het bioritme van pubers. Gelukkig zijn er scholen die hun lesrooster aanpassen.

Lees meer →

Kantelen is ook kracht meten

Kantelen is in. Het is hoopvol en optimistisch. Maar kantelen gaat ook gepaard met machtsstrijd. De oude wereld botst steeds vaker met de nieuwe.

Lees meer →

Kanteling nodig in het onderwijs

Er is een fundamentele kanteling nodig in het onderwijs. Leren vindt niet meer exclusief plaats in scholen. Dat is spannend, maar biedt ook veel kansen. Er ontstaan veelsoortige vormen van leren die dichter bij de leefwereld van jongeren staan. Het platform U4E is opgericht om al de initiatieven te bundelen, zichtbaar te maken en op die manier met elkaar het hele onderwijs te laten kantelen.

Lees meer →

Leiderschap na MH017: spierballen, tranen en ruggengraat

Kalm en nuchter blijven, ferme oorlogstaal bezigen, je emoties tonen? Na het neerhalen van MH017 ontstond een felle discussie over leiderschap. Lees mijn blog hierover en discussieer mee.

Lees meer →

Als studenten maar rendabel zijn

Begin juni maakte de Algemene Rekenkamer bekend wat een studie kost en hoeveel het oplevert. Dit onderzoek is tekenend voor de huidige manier van denken bij de overheid en in de politiek. Uitgaven voor zorg en onderwijs worden gezien als platte kostenposten, niet als een teken van beschaving.

Lees meer →

Waar is de woede?

Ons land bevindt zich al vijf jaar in een economische crisis. Na de eerste woede over de bankenschandalen worden bonussen weer rustig uitbetaald. Waarom is er geen grootscheeps verzet tegen bestuurders met exorbitante beloningen? Tegen bange politici die elk contact met de dagelijkse werkelijkheid van burgers verloren lijken te hebben?

Lees meer →

Bestuurders met boter op hun hoofd

De keuze van oud-bestuurder Sjoerd van Keulen van SNS Reaal om in de financiering van vastgoed te gaan was rampzalig, zo blijkt uit de jaarcijfers die deze week werden gepubliceerd. In totaal werd 2,8 miljard afgeboekt. De top van Scholengroep Amarantis verwaarloosde haar primaire taak, het onderwijs en toonde een waslijst aan weliswaar niet strafbare, […]

Lees meer →