Column – Page 2

De overheid is hardleers

Op veel plaatsen in ons land bloeide de participatiesamenleving al lang voordat Willem Alexander deze term in de Troonrede introduceerde. Deze mensen willen samen met anderen de regie nemen in hun directe leefomgeving en deze naar hun eigen waarden inrichten. De overheid burgers beschouwt burgers echter nog altijd als passieve en afhankelijke wezens die beschermd, geholpen en gecontroleerd moeten worden. Hoog tijd dat de overheid een andere rol aanneemt.

Lees meer →

Het vertrouwen terugwinnen

Na de LIBOR-affaire staat de Rabobank voor de taak om het vertrouwen van klanten terug te winnen. Hoe doe je dat als bedrijf? Wat kan de Rabobank leren van bedrijven die voor eenzelfde uitdaging stonden?

Lees meer →

Geen rechte lijn naar het bedrijfsdoel

Bedrijfsdoelstellingen kunnen meestal niet scherp gedefinieerd worden. Bedrijven opereren in een onzekere wereld, waarin zelfs het benoemen van de belangrijkste uitdaging voor het bedrijf moeilijk is. Het realiseren van doelen is eerder een aaneenschakeling van experimenten en ontdekkingen, die steeds duidelijker maken wat we eigenlijk willen bereiken. ‘Oblieke’ doelen geven een richting aan, maar laten veel ruimte voor eigen interpretatie van medewerkers.

Lees meer →