De onderstroom

Vereniging voor Financiële Versimpeling

De financiële crisis heeft niet de hervormingen gebracht waarop velen hoopten. Een groep financiële vernieuwers legt de kiem voor de toekomst van de financiële sector.

Lees meer →

Zelfsturende teams bij Terumo

De medewerkers zeiden dat ze veel meer konden en wilden doen dan strikt het uitvoerende werk. Het leiddde tot zelfsturende teams en een grotere ontwikkeling van alle medewerkers.

Lees meer →

Apps voor democratie

De 33-jarige Argentijnse Pia Mancini gebruikt technologie om de barrieres uit de weg te ruimen tusen politici en mensen in de wereld. Ze maakt apps en bouwt platforms waarmee burgers directer in gesprek kunnen met de politiek.

Lees meer →

Fasinpat: fabriek zonder baas

In Argentinië zijn sinds de eeuwwisseling zo’n 250 bedrijven omgevormd tot fasinpats. Ze ontstonden doordat woedende ontslagen arbeiders de fabriek overnamen. En er een succes van maakten.

Lees meer →

De regels & de rek

Een jaar geleden namen Boukje Keijzer en Marleen Laverman het initiatief tot ‘De regels en de rek’, een project waarmee ze ruimte willen maken voor mensen om nieuwe experimenten te starten, door de rek in de regels te benutten. Omdat er tussen de regels meer ruimte is dan je denkt.

Lees meer →

Onze Nieuwe School

Onze Nieuwe School is op zoek gegaan naar mensen die een nieuwe school willen opzetten. U kunt nu stemmen op een van de plannen, een jury beslist eind augustus welke plannen worden uitgewerkt.

Lees meer →

Wit-Gele Kruis Vlaanderen

Een verregaande organisatievernieuwing, van een functionele structuur naar een flexibele en wendbare organisatie met lokale wijkteams die zelfsturend werken. Het Belgische zusje van Buurtzorg.

Lees meer →

De Focus: kennis toegankelijk maken

Wetenschap en samenleving zouden elkaar meer moeten versterken. Daarom heeft een groep studenten De Focus opgericht. Zij misten een platform waar ze hun kennis kunnen delen met een breed publiek.

Lees meer →

Net als thuis

Bij Zorgaccent in Twente nemen medewerkers beslissingen met hun gezonde verstand, net als thuis. In een paar jaar tijd is veel overbodige gecompliceerdheid verdwenen. De bewoners zijn er blij mee.

Lees meer →

Green Planet

Eind november 2013 werd in het Drentse Pesse het eerste duurzame tankstation Green Planet geopend, waar automobilisten naast regeuliere brandstof, zes soorten duurzaame brandstof kunnen tanken. Daarmee kwam een lang gekoesterde droom uit van ondernemer Edward Doorten, een echte Drentse doordouwer, die het bedrijf voortdurend verder innoveert.

Lees meer →

Burgerbeweging Hart boven Hard

Belgische burgers zijn boos op de regering. Eind maart trokken 20.000 betogers door de straten van Brussel om op te roepen tot eerlijke belastingen en een rechtvaardige bezuinigingen. De burgerbeweging Hart boven Hard, die de protestmars organiseerde, groeit razendsnel.

Lees meer →

Teams terug aan de docenten

Voor docenten volstaat het niet meer om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen lesuren; ze moeten voldoende taakvolwassen zijn om collectief (als team) verantwoordelijkheid te dragen voor de organisatie van het onderwijs. Die omslag heeft ROC A12 de afgelopen jaren gemaakt.

Lees meer →

De nieuwe universiteit

De studenten die het Maagdenhuis hebben bezet, staan voor een Nieuwe Universiteit, die democratisch is en kennisontwikkeling boven rendement stelt.

Lees meer →

ESBZ Community School

In 2007 kreeg een groep vasthoudende ouders van de gemeente Berlijn een pand toegewezen, waarmee een droom kon worden verwezenlijkt: een school waar leerlingen ervaren dat ze er toe doen en dat ze verschil maken voor de mensen om hen heen.

Lees meer →

Heiligenfeld

Heiligenfeld bestaat uit vier centra voor geestelijke gezondheidszorg in Duitsland, opgericht door arts en psychotherapeut Joachim Galuska, vanuit de overtuiging dat meer holistische benaderingen nodig zijn om patiënten succesvol te behandelen. Ook zijn medewerkers profiteren ervan.

Lees meer →