De onderstroom – Page 2

Tesla: innovatie van de automarkt

Een van de meest aansprekende startups, Tesla Motors, heeft als missie om de traditionele auto met een verbrandingsmotor, te vervangen door een elektrische auto en daarmee een bijdrage te leveren aan de wereldwijde transitie naar duurzame energie. Hoe maakt dit eigenzinnige bedrijf die missie waar?

Lees meer →

Mooirivier

Mooirivier, een conferentiehotel net buiten Dalfsen, aan de Vecht, is een goed voorbeeld van een organisatie die wordt geleid vanuit een purpose, en waar de systemen ondergeschikt zijn aan de purpose.

Lees meer →

Anderhalvelijnszorg

Anderhalvelijnszorg is een vorm van samenwerking in de eerste lijn waardoor minder mensen hoeven worden verwezen naar een ziekenhuis. Dat bespaart kosten terwijl de kwaliteit verbetert, bijvoorbeeld door een snellere diagnose.

Lees meer →

Agora

In Roermond is dit schooljaar Agora gestart. Op deze school krijgen leerlingen geen les, er zijn geen vakken, ze krijgen geen cijfers en kunnen niet blijven zitten. Toch garandeert de school dat de leerlingen een diploma behalen.

Lees meer →

Geïntegreerde zorg in CuraMare

Bij zorginstelling CuraMare op Goeree-Overflakkee sluiten ziekenhuiszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg naadloos op elkaar aan. Daarmee is de organisatie een inspirerend voorbeeld van de geïntegreerde zorg die we veel tegenkomen in de onderstroom van de zorg.

Lees meer →

Leren banken van alternatieve financieringsvormen?

In de onderstroom van de financiële sector gonst het van de activiteiten en initiatieven, die de relatie herstellen tussen geld en maatschappelijke waarde. Ze laten zien dat particulieren en ondernemingen creatieve wegen hebben gevonden om buiten de financiële instellingen om hun geldzaken te regelen. Leren banken daar nu iets van?

Lees meer →

Investeer in projecten die de wereld mooier maken

De huidige lage rente is geen stimulans om te sparen. Je kunt je geld ook gebruiken om te investeren in projecten die de wereld beter en mooier maken, bijvoorbeeld via crowdfunding. Hier een paar voorbeelden.

Lees meer →

Succes van Buurtzorg afgestraft

Eind 2013 weigerden sommige zorgkantoren in totaal 9,5 miljoen euro aan geleverde zorg uit te betalen, waardoor Buurtzorg een verlies leed van zes ton. Krijgen de reguliere instanties teveel last van het succesvolle zorgmodel van Buurtzorg?

Lees meer →

Interactieve journalistiek

Door de opkomst van mobiele media verliest platte content zijn waarde. In onderstroom van de media zien we steeds meer data-gedreven games en interactieve storytelling, die de lezer een actieve rol geven bij het delen van nieuws.

Lees meer →

True Price

Wat kost een katoenen T-shirt nou echt? En is een elektrische auto door het gebruik van batterijen uiteindelijk toch meer vervuilend dan een zuinige auto met benzinemotor? De initiatiefnemers van True Price hebben een methode ontwikkeld waarmee de echte kostprijs van producten, inclusief verborgen kosten, berekend kan worden en verborgen kosten aan milieu en samenleving, zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Lees meer →

SnappCar

De ambitieuze doelstelling van peer-to-peer carsharing bedrijf SnappCar is om 1% minder auto’s te laten rijden in Europa. Goed voor het milieu, sociaal en financieel aantrekkelijk. Voor elke deelauto verdwijnen gemiddeld tien auto’s van de weg. Om het doel te realiseren moeten er via SnappCar 250.000 auto’s worden gedeeld.

Lees meer →

Democratische school De Ruimte

De Ruimte is een democratische school, waar het onderwijs wordt ingericht door de leerlingen zelf. Zij bepalen vanuit eigen interesse en enthousiasme wat ze willen doen en ondernemen, waardoor het leren op een natuurlijke wijze plaatsvindt.

Lees meer →

Medialogica wil schijnwereld blootleggen

Naast slapen en werken besteden wij de meeste uren aan media, die ons helpen om greep te krijgen op de werkelijkheid: ze bepalen in belangrijke mate ons beeld van de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een betrouwbare gids? Hoe verhoudt het beeld dat zij schetsen zich tot de werkelijke wereld?

Lees meer →

De onderstroom

Lees meer →

Amstelring Wijkzorg

In 2012 startte Amstelring Wijkzorg met een pilot wijkgericht werken met zelfsturende teams. Het doel: kwalitatief betere zorg, aantrekkelijker werk voor verpleegkundigen en verzorgenden en een beter financieel resultaat. De productiviteit steeg van 53% naar 62% en de medewerkerstevredenheid van 6,2 naar 7,6.

Lees meer →