Dossier

Waar blijft universiteit 3.0?

Vastgoed speelt een steeds prominente rol in de academische wereld. Wie heeft de aantrekkelijkste campus, niet alleen voor studenten, maar ook voor bedrijven? Van brede academische kennisinstelling tot afgeslankte opleidings- en onderzoeksafdeling voor het bedrijfsleven?

Lees meer →

Fossiele brandstoffen flink gesubsidieerd

Overheden geven wereldwijd dit jaar maar liefst 4.650 miljard euro uit aan subsidies voor fossiele brandstoffen. Dit astronomische bedrag is meer geld dan alle overheden opgeteld aan gezondheidszorg uitgeven.

Lees meer →

Imtech: ten onder aan grootheidswaanzin

De bestuurder van een in de kern gezond bedrijf met gevulde orderportefeuille, raakte geobsedeerd door groei en investeerde in megalomane projecten. Afgelopen week ging het bedrijf failliet. Hoe kon dit zo mis gaan?

Lees meer →

Duurzaam Soesterkwartier

Wie tien jaar geleden door de Amersfoortse wijk Soesterkwartier wandelde zag verloederde werkplaatsen en verlaten rangeerterreinen. De laatste jaren schieten de groene bewonersinitiatieven echter als paddenstoelen uit de grond. Hoe transformeerde dit droevige stukje Amersfoort tot een innovatieve wijk?

Lees meer →

Kennis als markt

Het studentenprotest aan de UvA gaat, anders dan in de jaren zestig, niet alleen over meer democratie en zeggenschap, maar ook over de groeiende financialisering van de wetenschap. Willem Schinkel reflecteert op de bredere ontwikkelingen, waaraan ook universiteiten niet lijken te ontkomen.

Lees meer →

Het roer moet om!

‘Het roer moet om’ is de titel van het manifest dat huisartsen aan de deur van het Ministerie spijkerden uit protest tegen de macht van de zorgverzekeraars, die de kwaliteit van hun werk bedreigen.

Lees meer →

Verantwoordelijke bankiers vrijuit

Wie een overtreding begaat krijgt een boete en wie een misdaad pleegt gaat de gevangenis in. Niet in de financiele wereld, waar de voor fraude en risicovol gedrag verantwoordelijke bankiers vrijuit gaan. Drie redenen waarom een bankier zelden wordt veroordeeld.

Lees meer →

ICT-blunders Overheid

Onlangs onderzocht de commissie-Elias zeven miljoenen verslindende ICT-projecten bij de Rijksoverheid. Zullen de aanbevelingen dergelijke mislukkingen in de toekomst kunnen voorkomen?

Lees meer →

Wetenschap en bedrijfsleven: nauwe banden

In de langetermijnvisie voor het wetenschapsbeleid, Wetenschapsvisie 2025, zegt de overheid te streven naar nauwere banden tussen universiteit en bedrijfsleven. Veel onderzoek wordt al betaald door bedrijven en hoogleraren hebben nevenfuncties. Maar leidt dat niet tot belangenverstrengeling?

Lees meer →

Parlementaire enquête woningcorporaties

Op 4 juni 2014 startten de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over wat er de afgelopen twintig jaar is mis gegaan met de woningcorporaties en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Eind oktober bracht de commissie een vernietigend eindrapport uit.

Lees meer →

Interactieve journalistiek

Door de opkomst van mobiele media verliest platte content zijn waarde. In onderstroom van de media zien we steeds meer data-gedreven games en interactieve storytelling, die de lezer een actieve rol geven bij het delen van nieuws.

Lees meer →

Wetenschapsfraude

Waarom begon een succesvolle wetenschapper als Diederik Stapel zijn onderzoeksgegevens te vervalsen? Helaas is hij niet de enige wetenschapper die, vanwege de voortdurende druk om te publiceren, de feiten naar eigen zet. Zijn de maatregelen die de onderzoekscommissie aanbeveelt toereikend of is een ander perspectief op onderzoek nodig?

Lees meer →

De participatiesamenleving

Vanaf het moment dat koning Willem-Alexander in de Troonrede zei dat de verzorgingsstaat langzaam verandert in een participatiesamenleving, is er veel discussie over het begrip en het gebruik ervan door de overheid. Succesvolle burgerinitiatieven dreigen te worden gekaapt door de politiek, om burgers te bewegen meer verantwoordelijkheid te nemen.

Lees meer →

Farmaceutische industrie

Farmaceutische bedrijven hebben als belangrijkste doelstelling om winst te maken, zelfs als dat betekent dat de geproduceerde medicijnen de gezondheid niet dienen. Ze willen zo lang mogelijk ‘mensen beter maken’ en zijn (meestal) niet uit op feitelijke genezing van mensen. Lees hier het dossier over de perverse prikkels van deze sector.

Lees meer →

Monsanto

Een bedrijf dat stelselmatig tracht om zich de natuur toe te eigenen en geld te verdienen aan het vernietigen van de natuur is Monsanto. Dit Amerikaanse bedrijf in biotechnologie produceert chemische bestrijdingsmiddelen en is pionier op het gebied van genetische manipulatie van gewassen. Lees het dossier Monsanto over de destructieve werkwijzen van dit bedrijf.

Lees meer →