Onderzoek

Innovatief leiderschap

In een onderzoek van Antwerp Management School, Flanders Synergy en KU Leuven is onderzocht hoe organisaties, die willen transformeren naar een innovatieve arbeidsorganisatie, hun leiderschapscapaciteit kunnen verhogen. Hoe ziet dit innovatief leiderschap eruit?

Lees meer →

Transformatie jeugdzorg in zicht?

Hoe staat het met de transformatie van de zorg voor de jeugd, nu de transitie is gerealiseerd? Adviesbureau Broosz deed onderzoek naar deze vraag en verwerkte de inzichten in een inspirerende publicatie.

Lees meer →

Gemeenten in transitie

op 1 januari 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet (de drie grote decentralisaties).
De gemeenten moesten meer doen met minder geld. Hoe vergaat het de gemeenten eigenlijk?

Lees meer →

Na de studentenprotesten

Over de hele wereld protesteerden studenten de afgelopen maanden tegen de commercialisering van de universiteit. Ze willen meer inspraak en democratische besluitvorming. Wat is er met de protesten bereikt?

Lees meer →

Wetenschap en bedrijfsleven: nauwe banden

In de langetermijnvisie voor het wetenschapsbeleid, Wetenschapsvisie 2025, zegt de overheid te streven naar nauwere banden tussen universiteit en bedrijfsleven. Veel onderzoek wordt al betaald door bedrijven en hoogleraren hebben nevenfuncties. Maar leidt dat niet tot belangenverstrengeling?

Lees meer →

Schaalvergroting van gemeenten niet goedkoper

In het regeerakkoord is het beleidsvoornemen opgenomen om het aantal gemeenten de komende regeerperiode te verminderen en daarmee te bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Maar levert schaalvergroting van gemeenten eigenlijk wel een besparing op? Onderzoekers van de RUG Groningen komen tot een heel andere conclusie.

Lees meer →

Wijkgericht werken effectiever

De inzet van sociale wijkteams in Utrecht, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Zeist heeft geleid tot minder versnipperde en meer efficiënte hulpverlening. Dat blijkt uit een onderzoek naar integraal wijkgericht werken in deze vier gemeenten. De eigen kracht van wijkbewoners staat centraal en de professionals werken multidisciplinair.

Lees meer →