Onderzoek

Wetenschap en bedrijfsleven: nauwe banden

In de langetermijnvisie voor het wetenschapsbeleid, Wetenschapsvisie 2025, zegt de overheid te streven naar nauwere banden tussen universiteit en bedrijfsleven. Veel onderzoek wordt al betaald door bedrijven en hoogleraren hebben nevenfuncties. Maar leidt dat niet tot belangenverstrengeling?

Lees meer →

De beste werkgevers 2014

Met tevreden medewerkers functioneert een organisatie beter. Waar weken Nederlandse werknemers het liefst en waarom?

Lees meer →

Leren banken van alternatieve financieringsvormen?

In de onderstroom van de financiële sector gonst het van de activiteiten en initiatieven, die de relatie herstellen tussen geld en maatschappelijke waarde. Ze laten zien dat particulieren en ondernemingen creatieve wegen hebben gevonden om buiten de financiële instellingen om hun geldzaken te regelen. Leren banken daar nu iets van?

Lees meer →

De mythe van bestuurbare onderwijsorganisaties

In juni 2013 hield Edith Hooge haar oratie als bijzonder hoogleraar bij TiasNimbas, waarin ze, op basis van jarenlang onderzoek, pleit voor een andere opvatting van autonomie van onderwijsorganisaties.

Lees meer →

Schaalvergroting van gemeenten niet goedkoper

In het regeerakkoord is het beleidsvoornemen opgenomen om het aantal gemeenten de komende regeerperiode te verminderen en daarmee te bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Maar levert schaalvergroting van gemeenten eigenlijk wel een besparing op? Onderzoekers van de RUG Groningen komen tot een heel andere conclusie.

Lees meer →

Meeste managers ineffectief

Management is de vaardigheid om ervoor te zorgen dat dingen gedaan worden. Het fascinerende is, dat zo weinig management effectief is. Dat is wat academici Heike Bruch en de onlangs overleden Sumantra Ghoshal ontdekten toen ze  onderzochten wat zij ‘besluitvaardige doelgerichte handelingen’ van managers noemden. De meeste ondernemingen zijn helemaal niet bevolkt met drukke, effectieve […]

Lees meer →