United4education

Handen ineenUnited4education is een platform dat radicale vernieuwers in het onderwijs met elkaar verbindt. Het collectief wil een onomkeerbare transitie bewerkstelligen in  het onderwijs, dat nu teveel is gericht op meetbare prestaties, een beperkte set vaardigheden en standaardnormen voor iedereen.

Ander onderwijs in een veranderende samenleving 
In vergelijking met andere landen doet Nederland het niet slecht. Toch maken steeds meer leerlingen, ouders, scholen en wetenschappelijke instituten zich zorgen. Er is teveel aandacht voor het onderwijssysteem en te weinig voor de mens: de leerling, de leraar, de ouders.De mens moet weer centraal komen staan, in plaats van het systeem. Het onderwijs 3.0 moet mensgericht, motiverend en stimulerend zijn, met zo weinig mogelijk bureaucratie. De samenleving verandert in rap tempo. Het gesprek over wat kinderen nodig hebben om deel te nemen aan de rap veranderende samenleving moet breed en op goede gronden worden gevoerd.

Ook WRR, OECD en de Onderwijsraad pleiten daar voor
Scholen die wel de noodzakelijke vernieuwing bij de kop pakken krijgen nauwelijks ruimte, laat staan serieuze aandacht. Erger, ze lopen het risico op verdachtmakingen en negatieve publiciteit. En dat terwijl die scholen zich gesteund weten door onder andere de WRR, de OECD en de Onderwijsraad, die oproepen om het onderwijs te vernieuwen. Het onderwijs heeft volgens de WRR te weinig aandacht voor individuele behoeften en mogelijkheden van leerlingen. En volgens de OECD is er te weinig visie op wat we in Nederland met het onderwijs willen bereiken. De Onderwijsraad waarschuwt dat onderwijskwaliteit te smal wordt gedefinieerd, in alleen de resultaten op enkele kernvakken.

Wie zijn United4education?
Het platform is opgericht door zelfstandig onderwijsconsultant Sandra Verbruggen en hoogleraar Jan Rotmans van onderzoeksinstituut DRIFT van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De groep telt inmiddels twintig deelnemers vanuit scholen, maar ook vanuit HBO en universitaire wereld, lerarenorganisaties en alternatieve onderwijsvormen.

United4education treedt naar buiten
United4education presenteerde zich voor het eerst op 1 oktober in Beeld en Geluid in Hilversum. Er waren 150 onderwijsvernieuwers die zich allemaal hard maken voor een radicale transitie. Hier kun je een filmimpressie bekijken van deze manifestatie.
Tijdens de bijeenkomst zijn acht transitiepaden gepresenteerd, zoals ‘het leren weer centraal, ‘naar een andere vorm van toetsen en verantwoorden’ en ‘de docent in zijn/haar kracht’. De komende tijd worden transitie-arena’s gevormd rondom deze paden. Als je je wilt aansluiten, stuur dan even een mailtje naar Sandra Verbruggen.

Binnenkort vind je meer informatie over het platform op een eigen site: www.united4education.org We zijn al wel op Facebook en je kunt ons ook volgen op Twitter: @united4ed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.