Verduurzamen? Olie op het vuur!

Gastcolumn door Gerrit-Jan Baars, CEO van Thermaflex

In een recent artikel in “the Guardian” lees ik dat de twee belangrijkste lobbyorganen voor hernieuwbare energie in Brussel, European Wind Energy Association (EWEA) and European Photovoltaic Industry Association (EPIA), tegenwoordig hoofdzakelijk worden bemand door de olie- en gas industrie. de EWEA en EPIA, zo mag het ons niet ontgaan zijn, hebben al heel wat impact gehad op het Europese (subsidie-) en energie beleid en dus op het nationaal beleid. De olie- en gasindustrie heeft dus  flink wat strategische aandelen verworven van de aangesloten representing members van deze ‘hernieuwbare’ vertegenwoordigers EPIA en EWEA, om zich zo van een meerderheid van stemmen in die Associations te verzekeren.

Energietransitie gekaapt?greenwashing
Wie bleken er deze week wereldwijd de grootste winstmakers? Juist, vier van de vijf zijn olie- en gasproducenten. Maar dat staat toch wel los van het feit, dat de subsidies voor de fossiele industrie minstens vier keer meer bedragen dan die voor hernieuwbare energie? Dat er zeven keer meer geld, tijd en mensen geïnvesteerd wordt in fossiele, dan in hernieuwbare energie bronnen, tussen nu en 2035! Zo lees ik in een factsheet van de IEA, International Energy Agency, en die zouden het moeten weten.

Biodiversiteit
Gelukkig zal geen enkele bron of techniek dé oplossing voor onze energievraagstukken kunnen betekenen. Daarvoor zijn de lokale behoeftes, omstandigheden én potentiele bronnen te divers. Denk aan bio-gas, bio-massa, zonnewarmte, warmte-koude opslag, geothermie, etc. Dat lokale oplossingen altijd de voorkeur hebben, wordt intussen voor steeds meer mensen duidelijk. Net zoals bio-diversiteit de weerstand van de natuur verhoogt, zal energie-diversiteit de veerkracht van onze gemeenschappen verhogen: economisch, sociaal en op het gebied van natuur en milieu. Voor de ontwikkeling ervan, zijn open netwerken nodig, niet alleen van belanghebbenden en faciliterend, maar ook fysieke, open netwerken waar iedereen met energie-overcapaciteit of investeringsmoed, restwarmte of koeling, zich op kan aansluiten en voor eerlijke tarieven kan leveren.

1Liefst zo decentraal mogelijk
De trias energetica (bespaar maximaal, vervang wat kan door hernieuwbaar, schoon op wat echt niet anders kan) vormt daarbij een belangrijke leidraad. Echter, we hebben ook haast, dus moet er nu een versnelde vervanging van de meest bedreigende vormen door duurzamere alternatieven plaats gaan vinden. De gezochte besparingen zullen wellicht slechts de groeiende behoefte kunnen compenseren. Nieuwe initiatieven zien we dus liefst zo decentraal mogelijk, met de grootst mogelijke betrokkenheid van alle afnemers en producenten, liefst iedereen dus. Want 15% of meer van uw en mijn jaarinkomen, en dus van de hele gemeenschap gaat nu naar energie. En die wordt nu in feite altijd geïmporteerd (op 4% na voor Nederland, als een van de slechtste leerlingen van de Europese klas). Als dat geld en werk binnen de gemeenschap kan blijven door eigen lokale opwek, wat betekent dat voor de lokale economie? En op nationaal niveau? Is dat geen leuke uitweg uit de crisis? We kunnen natuurlijk ook alle olie en gasbaten weg belasten, om ze volledig in hernieuwbare alternatieven te herinvesteren. Dat zou ook al helpen.

green-lightbulb1Aan ons de keuze
Tenslotte is de energiemarkt nu vrijgemaakt, toch? Dan kunnen we toch kiezen hoe duurzaam we onze energie willen hebben? De bepaling van het duurzaamheidsgehalte van de diverse oplossingen, moet zeker zo integraal mogelijk worden bekeken. Die meetlat, inclusief de bijdrage aan het lokale economisch, sociaal en maatschappelijk kapitaal is momenteel de belangrijkste doelstelling van verschillende Green Deals. Wanneer we de ‘werkelijke (kost-)prijs’ en ‘werkelijke opbrengst’ van de alternatieven kunnen bepalen, worden de keuzes die leiden tot een blijvend optimale lokale mix, een stuk makkelijker. Of nul-op-de-meter dan wel de beste oplossing is, staat nog te bezien.

Echt bijdragen
Laten de burgers, politiek en overheden dan wel zorgen dat de discussie en vaststelling van criteria en referentie normen, beleid en subsidiering dienaangaande in elk geval niet gekaapt worden door de belangenbehartigers en de uitgekiende lobby van de eigenaars en managers van traditionele, niet-duurzame verdienmodellen om ze zo lang mogelijk in stand te houden. Maar laten we ze uitdagen om echt deel uit te gaan maken van de transitie, op basis van de werkelijke bijdrage die ze kunnen leveren, inclusief de ruimte die ze kunnen scheppen voor alle andere, betere alternatieven. Dat wordt dan hun license to operate. Ze hebben de mogelijkheid om een hoop goed te maken, maar daar worden ze helaas door onze maatschappij vooralsnog niet voor beloond, integendeel.

Reacties

 1. Bietje vaag vind ik het na het een eerste keer gelezen te hebben.
  Zal er vanavond wat meer aandacht aan besteden.
  Maar al met al begrijp jij ook wel dat we wederom goed voor de gek worden gehouden door de milieulobby.
  Met een pipo als Al ‘Goor’, ( what’s in a name) die de wereldwijde brainwash mocht verkondigen.
  Nicola Tesla, de uitvinder van vrije energie had een andere wereld in gedachten.
  Een wereld waarin energie voor iedereen vrij beschikbaar zou zijn.
  Wellicht verstandig je daar eens in te verdiepen.
  Want of het nu over schaliegas gaat( volgende ramp voor Moeder Aarde, of biomassa, of wat dan ook, het gaat nog steeds om de pegels en de macht.
  Zolang we daar met ‘alternatieven’ op blijven doorborduren, gaat er niets veranderen en blijven wij onvrij.
  Windmolens draaien niet op wind maar op subsidie.
  Eén grote oplichterij, follow the money.
  Op een 10 tal kilometer hier vandaan staan er, ik schat, een stuk of 50, maar de energie tarieven blijven stijgen.
  Wist je dat 40% van alle energie opgewekt door de 58 nucleare centrales hier overschot is en terug wordt gevloeid naar de Aarde? En dat die centrales feitelijk wapenfabrieken zijn ( producenten van verarmd uranium) en dat de electriciteit een bijprodukt daarvan is?
  Daarbij staan die turbine’s hier meestal stil, want de particulieren bedrijven die ze geplaatst hebben, hebben een contract met de EDF dat die voor 5 jaar de stroomafneemt en ze dan opkoopt.
  Dus nemen ze zo weinig mogelijk stroom af om te voorkomen dat ze al half versleten zijn.
  verder is er geen buffer opgezet om de stroom op te slaan.
  Hopeloos gedoe, maar wel slim bekeken want wie betaald uiteindelijk die subsidies?
  Juist, Jan met de pet, die daarbij zijn energierekenig ook nog eens jaarlijks ziet stijgen.
  Hoe minder energie men verbruikt, hoe hoger het uurtarief want anders worden de aandeelhouders lastig…..

  We’re only in it for the money my friend, en zolang dat bewustzijn op collectief niveau niet veranderd, veranderd er helemaal niets. Behalve dan dat mensen hun aangepraate schuldgevoel afkopen met de bijdrage aan groene stroom die afkomstig is van de atoomcentrales in la France!

  Bon, kan nog wel even doorgaan zo, maar heb meer te doen en ik denk dat je wel ziet hoe de hazen werkelijk lopen.
  De info van de EDF heb ik van mijn buurman, die werkt daar(nog) namelijk en overweegt er weg te gaan daar hij niet langer meer voor de maffia wil werken.

  Laters amigo, Stay Human,
  Jos.
  France.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.