Vereniging voor Financiële Versimpeling

De financiële sector is onmogelijk complex geworden, de klant is steeds verder uit beeld verdwenen en er is veel te weinig focus op de langere termijn. Masculiene waarden als risicovol gedrag, competitie, kille ratio, assertiviteit en hardheid zijn nog steeds dominant. Na de bankencrisis is er eigenlijk maar weinig veranderd. We hopen maar dat de bankiers zelf nog weten wat ze doen en dat politici en toezichthouders de boel in de gaten houden, omdat zij het beter snappen.

Joyce VeluEenvoud terugbrengen
‘Maar dat is niet zo. Het proces is heel gefragmenteerd,’ zegt Joyce Velu, een van de oprichters van de Vereniging voor Financiële Versimpeling. Deze vereniging wil de eenvoud terugbrengen en daarmee de financiële wereld rechtvaardiger, dienstbaarder en liefdevoller maken.
‘Rechtvaardigheid is een van de nieuwe waarden die door een groep financiele vernieuwers op initiatief van NL Kantelt na de crisis zijn geformuleerd voor de bankensector. Het is nu zo dat geld nog meer geld aantrekt. Dat betekent dat mensen die het geld het meest nodig hebben er nauwelijks over kunnen beschikken en daarmee weinig kansen hebben en krijgen.’ Volgens de groep financiele vernieuwers moet het financiele systeem, dat nu is losgezongen van de reële economie, weer dienstbaar worden aan mens, samenleving en economie. Winst moet niet het belangrijkste doel zijn van een financiële instelling. ‘

liefdevolSamen vernieuwen aan de randen
Ook moet een toekomstig financieel systeem liefdevol zijn. Dat wil zeggen dat risico’s worden gedeeld, dat er begrip is voor falen, dat uiteenlopende mensen kansen krijgen, dat waar nodig zorg en bescherming is, dat er eenvoud is en openheid over koers en resultaten.’ De groep financiele vernieuwers, bestaande uit start-ups en bankiers, die deze nieuwe waarden voor de financiële sector hebben geformuleerd, zetten nu vanuit deze waarden nieuwe bedrijven, diensten en producten op.  Ze maken gebruik van technologische innovaties en bedienen klantgroepen die niet (goed) terecht kunnen bij de grootbanken. Door hen fysiek en online samen te brengen in een Good Finance Hub hoopt Velu dat deze initiatieven die nu nog aan de randen van de sector plaatsvinden, worden versterkt en meer impact gaan hebben.

Een stem geven
De Vereniging voor Financiële Versimpeling, die Joyce Velu oprichtte samen met Martijn Jeroen van der Linden (Ons Geld) en Igor Kluin (Monyq), moet daarnaast bijdragen aan vereenvoudiging. ‘Een voorbeeld is het aanvragen van een hypotheek. Het valt niet mee om te begrijpen welke mogelijkheden er zijn en hoe de hoogte van een hypotheek wordt berekend. Dat geldt niet alleen voor consumenten. Ook bankiers missen het overzicht omdat ze zich hebben gespecialiseerd en verantwoordelijk zijn voor een klein stukje. Wij willen met de Vereniging een stem geven aan consumenten, bankiers en ondernemers die zien en voelen dat vereenvoudiging noodzakelijk is, maar niet weten hoe het aan te pakken. Als een soort smeerolie tussen de partijen wil de Vereniging initiatieven nemen tot versimpeling, waardoor ook andere spelers in de financiële wereld daar aandacht voor krijgen. Er is een groeiende groep mensen werkzaam bij financiele instellingen, die zien dat transitie nodig is. Ontwikkelingen als blockchain en de vele start-ups met nieuwe slimme financiele diensten en apps maken zo’n transitie onafwendbaar.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.