Bejaarden sturen mee in verzorgingshuis Tubberödhus

|

Dit is niet het huis van verzorgenden en managers, het is het huis van de bewoners. Vanuit die visie, wordt het verzorgingshuis Tubberödhus op het West-Zweedse eiland Tjörn gestuurd. Bewoners mogen niet het gevoel hebben dat ze op de werkplek van het personeel wonen.

Filosofie
In de beleidstukken het het ‘relatiegerichte ouderenzorg’: ouderen behandelen als gelijken. Deze visie is geïnspireerd door de Deense pedagoge Thyra Frank, een van de grondleggers van vernieuwende vormen van wonen voor ouderen. Het Zweedse verzorgingshuis werd geconfronteerd met een tekort aan zorgkundigen en verpleegkundigen  in Tjörn. Hun vraagstuk was: Hoe zorgen we voor een model dat goede zorg biedt met maximale betrokkenheid waarbij de bewoners alles hebben wat nodig is en waarbij het doenbaar is voor het personeel? Zo is het Tubbemodel ontwikkeld. De Universiteit van Göteborg bood de wetenschappelijke ruggengraat van het project.

bejaarden firstBejaarden first
Voor de verzorgenden in Tubberödhus is het vanzelfsprekend om te denken vanuit de behoeften van de bewoners. Dat zit soms in kleine dingen. Op ooghoogte gaan zitten als een verzorgende met een bewoner praat, samen eten en koffie drinken, rekening houden met het tijdstip waarop mensen willen opstaan, eten of verzorgd willen worden.

Mee beslissen
Andersom betekent het dat de bewoners mee beslissen over het reilen en zeilen van het woon-zorgcentrum waar ze verblijven. De meer dan dertig hoogbejaarden in Tubberödhus, veelal voorbij de 90 en sterk afhankelijk van zorg, stellen de begroting op, ze bepalen wat op tafel komt en beslissen zelfs mee wie er in dienst wordt genomen. Belangstellende bewoners kunnen aanschuiven bij sollicitatiegesprekken en vragen stellen, bijvoorbeeld over de motivatie van sollicitanten. Kandidaten die niet passen in de filosofie van Tubberödhus worden op die manier snel uitgefilterd.

mee besturen

Aktiviteter på Tubberödshus

Mee besturen
Niet iedereen is actief in een bestuurscommissie of werkgroep, het staat de bewoners van Tubberödhus vrij om al dan niet aan het bestuur van het huis deel te nemen. Maar de meesten van hen zitten, samen met vertegenwoordigers van het personeel, in een van de thematische werkgroepen die Tubberödhus dagelijks managen. Deze groepen gaan over de activiteitenplanning en de financiën, de aankoop van voeding en de samenstelling van het menu, de keuze van de meubelen en de decoratie in het huis. In dit Tubbemodel, waarbij personeel en bewoners samen het dagelijks bestuur van het verzorgingstehuis regelen, hebben de ouderen evenveel inspraak als het personeel.

TubberodshusResultaten
De bevindingen van deze bottom-upaanpak, waarmee de Zweden in 2009 begonnen, zijn op alle vlakken positief. Tubberödhus is niet duurder dan klassieke rust- en verzorgingstehuizen in Zweden. Het verzorgingshuis heeft ook een laag personeelsverloop en de levenskwaliteit van de ouderen is erop vooruitgegaan. Sinds de overschakeling op het Tubbemodel, dat intussen met steun van de Zweedse overheid op verschillende plaatsen in het land wordt gevolgd, voelen de bewoners zich beter: ze gebruiken aanzienlijk minder medicatie tegen slapeloosheid, angst en depressie.

Het Tubbemodel in Nederland en België
Ook in Nederland is er, vooral in kleinschalige woonzorgvoorzieningen steeds meer oog en aandacht voor maximale levenskwaliteit van hoogbejaarde bewoners. Eigen regie van bewoners, zoveel mogelijk leven zoals ze het thuis deden, grote zelfstandigheid en de nadruk op welzijn in plaats van (uitsluitend fysieke) gezondheid staan overal hoog op de agenda. Bij mijn weten zijn er in Nederland (nog) geen verzorgingshuizen waar de bewoners mee beslissen over menu, personeel en activiteiten. Wel ken ik een kleinschalige wooneenheid waar familie en matelzorgers in hoge mate meebeslissen over het beleid van de instelling.
In België, zowel Vlaanderen als Wallonië, lopen momenteel enkele pilots met het Tubbemodel, dat door de Koning Boudewijnstichting  samen met Zorgnet-Icuro uit Zweden naar Belgie is gehaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.