De vier kenmerken van nieuw organiseren

Frederick TaylorSteeds vaker zoeken organisaties naar nieuwe vormen van organiseren, zoals zelfsturende teams, agile en holacracy. Wat verbindt deze vormen en benaderingen? Wat zijn de kenmerken van Nieuw Organiseren?

Het bestaande denken over organiseren, dat sterk beïnvloed is door Frederick Taylor, voldoet niet meer. Mensen beter opgeleid dan in de tijd warain hij zijn ideeën formuleerde, veel mensen zijn professional of kenniswerker (in plaats van lopende band medewerker), we leveren steeds minder vaak producten (laat staan massaproducten) en steeds vaker diensten, en deze diensten moeten steeds vaker maatwerk zijn. Het efficiënt opdelen van taken in aparte afdelingen leidt nu tot inflexibiliteit, afstemmingsfouten en lange communicatielijnen, terwijl organisaties juist sneller en wendbaarder moeten worden.

In de praktijk experimenteren veel organisaties met andere benaderingen: nieuw organiseren. Zo ontstaat geleidelijk een wezenlijk nieuwe manier van denken en organiseren. Hierover gaf Lenette Schuijt in het voorjaar van 2019 een podcast, die je hier kunt terugluisteren.

Het nieuwe denken over organiseren verschilt in vier opzichten van het klassieke denken over organiseren. De vier kenmerken van nieuw organiseren zijn:

  1. Denken & doen geïntegreerd
  2. Uitgaan van een ander mensbeeld
  3. Maatschappelijke betekenis (purpose) centraal
  4. Verschuiving van onderlinge (machts-)verhoudingen

In een artikel dat werd gepubliceerd op Managementsite, kun je rustig nalezen wat deze vier kenmerken van nieuw organiseren omvatten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.