Wat bezielt ons?

Wat bezielt ons_lowres 2We bevinden ons in een cruciaal tijdsgewricht waarin een oude en een nieuwe wereld tegenover elkaar staan, elk met eigen belangen. Het is een transitieperiode, een tijd waarin paradigma’s verschuiven. In Wat bezielt ons? Van verstarring naar vitaliteit analyseert Lenette Schuijt in welke verouderde systemen we vast zitten en verkent ze het nieuwe landschap dat aan het ontstaan is. Ze illustreert dat voor zes maatschappelijke sectoren: de financiële sector, het onderwijs, de overheid, de zorg, de wetenschap en het bedrijfsleven. In een paar meer filosofische hoofdstukken toont ze aan hoe we ons door het vooruitgangsdenken laten vasthouden in de oude structuren.  Ze laat zien hoe we door andere manieren van denken onze stijl van leven en werken kunnen omvormen en geeft daarvan vele voorbeelden.

Met het boek laat Lenette Schuijt zien dat er, ondanks zorgwekkende ontwikkelingen,  reden is voor optimisme. In de verwarring van deze transitietijd ontstaan nieuwe perspectieven en radicaal andere mogelijkheden. In het boek laat Schuijt zien hoe ieder van ons, te beginnen in de eigen kring, kan bijdragen aan een nieuwe, meer humane wereld.

Lees een interview met Lenette Schuijt over haar nieuwe boek.

Bestel het boek