Burgerinitiatieven: we doen het samen!

Op 9 juni 2018 werd er in de oude Prodentfabriek in Amersfoort een festival voor burgerinitiatieven georganiseerd, met workshops, lezingen, een inspiratie- en adviesmarkt. Daarnaast was er de uitreiking van Kern met Pit: de verkiezing van het beste buurtproject, waarvoor in elke provincie al een winnaar was gekozen.

Op het programma van het festival stonden onder andere een vraaggesprek met Herman Tjeenk Willink. Over burgerinitiatieven zei hij: ‘Als de vertegenwoordigende democratie hapert, komt het op de “maatschappelijke democratie”, de burgersamenleving, aan. Als we werkelijk willen dat urgente vraagstukken binnen de context van de democratische rechtsorde worden aangepakt, zullen we de enorme, creatieve potentie die in de maatschappij aanwezig is beter moeten aanboren.’

Er was een verslag van de Verkennerstocht, waarin Nederland Zorgt Voor Elkaar in de periode oktober 2017- 2018 dwars door Nederland met meer dan 200 zorgcollectieven gesproken heeft over de vraag wat nodig is om de beweging van burgerinitiatieven in zorg, welzijn en wonen sterker te maken. Deze Verkennerstocht mondde uit in een Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen dat op 17 mei 2018 is aangeboden aan de minister van VWS Hugo de Jonge.

Uiteraard was er veel aandacht voor de talloze burgerinitiatieven in ons land, zoals het Wijkpaleis in Rotterdam, de Buurtcamping of Mijnbuurtje. 
Walter Klein Nienhuis vertelde over het Bewonersbedrijf Malburgen (Arnhem) waaraan hij leiding geeft. Een groep enthousiaste bewoners exploiteert daar een voormalig verzorgingshuis en geeft daarmee de wijk economisch en sociaal een grote oppepper. Met hun kennis van de wijk, hun levenservaring, hun werkervaring en loyaliteit naar hun eigen wijk (vaak wonen zij er al hun hele leven) beheren ze het ‘Bruishuis’ zelf en op hun eigen manier. De daaruit voortvloeiende opbrengst investeren zij weer in hun wijk.

Verder waren er workshops over het bouwen van een lokale community, over hoe je een buurtverbinder kunt worden, over het succesvol aanvragen van fondsen, over sociaal ondernemen, over geldstromen in de wijk en over het betrekken van jongeren bij een buurtinitiatief.

Het VSB Fonds had teogezegd tijdens het Festival donaties van maximaal 10.000 euro toe te willen kennen. Mensen met een mooi idee voor een sociale of culturele buurtactiviteit of burgerinitiatief konden hun plan toelichten in een persoonlijk gesprek en het fonds overtuigen van de waarde van het burgerinitiatief. Aan het einde van de dag werden de winnaars van een donatie bekend gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.