Wij Bouwen een Wijk

logo-wijbouweneenwijkIn 2008 moesten in de Gemeente Smallingerland plannen komen voor een nieuwe innovatieve woonwijk ten zuiden van het dorp Opeinde. De gemeente besloot dit niet op de traditionele manier aan te pakken met projectontwikkelaars en bestemmingsplannen, maar te experimenteren met een vorm van crowdsourcing waarbij niet alleen inwoners van de gemeente konden meedoen maar iedereen die dat wilde. De consequentie van die aanpak was dat de gemeente haar invloed kwijt raakte en dat verschillende ambtenaren die anders betrokken zouden zijn bij het ontwerpproces, nu langs de zijlijn kwamen te staan. Een website Wij Bouwen een Wijk werd opgezet. Op een aantal thema’s konden bezoekers ideeën achterlaten, waar anderen weer op konden reageren.Workshops in het dorpshuis zorgden ervoor dat iedereen daadwerkelijk overweg kon met de website. Iedereen kon meewerken aan de nieuwe wijk en de huidige bewoners hadden feitelijk meer invloed dan ooit, zonder dat de overheid zich ermee bemoeide. De gewone burger en specialisten hadden evenveel zeggenschap. In plangroepen konden ideeën worden uitgewerkt tot een (deel-)plan. Bewoners van het dichtstbijzijnde dorp waakten over de consequenties van de plannen met het oog op hun woonkwaliteit. Uiteindelijk bezochten meer dan 9000 bezoekers afkomstig uit 25 landen, de website. Inmiddels heeft een groep kopers zich verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De groep bepaalt zelf de indeling van de woonomgeving, de verdeling van de woonkavels, regelt zelf de bouw van de woningen en kiest zelf architecten, aannemers en andere leveranciers uit. Het oorspronkelijke project met crowdsourcing werd vervolgens verbreed met een natuur- en recreatiegebied Nieuwe Marke Opeinde. De bewoners van het gebied worden niet alleen eigenaar van hun eigen kavel, maar worden ook voor een deel eigenaar van het natuurgebied en krijgen daarmee de (mede-)verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het omliggende groen. Ze krijgen ruimte om zowel individueel als collectief hun woonwensen te realiseren en duurzaam te wonen in een groengebied. Bekijk hieronder een video over Nieuwe Marke Opeinde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.