Wijkgericht werken effectiever

images-10De inzet van sociale wijkteams in Utrecht, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Zeist heeft daar geleid tot een minder versnipperde en meer efficiënte hulpverlening. Dat blijkt uit een onderzoek naar integraal wijkgericht werken in deze vier gemeenten, uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Utrecht onder leiding van lector Jean-Pierre Wilken. De conclusie van het onderzoek is dat deze teams gezinnen beter helpen en dat de hulp 25% goedkoper is dan traditionele hulpverlening. De bewoners voelen zich goed geholpen.

De sociale wijkteams bestaan uit professionals vanuit onder meer verslavingszorg, psychiatrie, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en sociaal-cultureel werk/opbouwwerk. Vanuit een centraal punt in de wijk verlenen ze hulp en ondersteuning aan mensen in kwetsbare situaties. Daarna gaan ze preventief te werk en sluiten ze goed aan bij bestaande initiatieven in de wijk. Het uitgangspunt is: voor elk gezin een plan en hulpverlener die coördineert, waardoor de hulpverlening meer laagdrempelig is en minder bureaucratisch. Andere gemeenten die overwegen deze aanpak over te nemen komen in de Utrechtse gemeenten langs om te leren van de opgedane ervaringen.

De inzet van multidisciplinaire wijkteams past in de bredere omslag om de hulpverlening minder versnipperd en verkokerd te organiseren en meer geïntegreerd te werken. De eigen kracht en zelfredzaamheid van bewoners is het uitgangspunt en de dienstverlening wordt naar de bewoners toe gebracht. De gemeenten Nieuwegein en Utrecht willen volgens het rapport het principe van wederkerigheid gaan hanteren. Dat houdt in dat wijkbewoners een wederdienst moeten verlenen voor de hulp die ze ontvangen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.