Wit-Gele Kruis Vlaanderen

Om een antwoord te bieden op de veranderende maatschappij –  vergrijzing,  toenemende vraag naar thuisverpleging en kortere ligduur in ziekenhuizen – gooit Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen haar organisatiestructuur over een andere boeg. Onder begeleiding van Flanders Synergy werkt Wit-Gele Kruis aan een verregaande organisatievernieuwing, van een functionele structuur naar een flexibele en wendbare organisatie met lokale wijkteams die zelfsturend werken.

wit gele kruisNieuwe manier van werken
De zelfsturende verpleegteams bestaan uit een tiental verpleeg- en zorgkundigen die samen verantwoordelijk zijn voor de totaalzorg van hun patiënten. Een team is verantwoordelijk voor een groep clienten in een regio en neemt gezamenlijk beslissingen over de te bieden zorg. De thuisverpleger krijgt de ruimte om het zorgproces in eigen handen te nemen terwijk zij vroeger de zorg uitvoerde, maar veel facetten moest regelen via een leidinggevende of coördinator. Nu zijn de verplegers en verzorgers meer flexibel en krijgt de client minder te maken met wisselende hulpverleners. Het team onderhoudt rechtstreeks contact met de clienten en doet zelf de intakes. Ook onderhoudt het team contact met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners en het palliatief netwerk. Regelmatig heeft het team met het bestuursteam overleg over beleid en resultaten. Dankzij een tablet zijn de administratieve taken sterk vereenvoudigd. Hoewel het voor de medewerkers soms nog wat wennen is, zijn de clienten en de doorverwijzers tevreden over de nieuwe manier van werken. 

Bottom up
Katalien Dendooven, directeur zorgverlening Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen: “Bij deze grote organisatievernieuwing zijn, volgens het principe van zelfsturing, vanaf het begin alle medewerkers, en ook patiënten, mantelzorgers en artsen betrokken. Wij geloven ten volle in de competenties van onze medewerkers.”
Na een testfase met een vijftal pilot-teams, schakelen in 2015 veertig teams over op een zelfsturend regime. tegen begin 2016 moeten alle Oost-Vlaamse afdelingen zelfsturend zijn. Die vernieuwingsoperatie kost ruim 4 miljoen euro. Toch is het doel van de vernieuwing niet een bezuiniging door te voeren. Wat aan minder leidinggevende uren wordt gewonnen, gaat terug in basisuren naar de verzorging.

witgele-kruisMiddelen juist inzetten
De kwaliteit staat voorop, en de noodzaak om de beschikbare middelen juist in te zetten, neemt toe. Totaalzorg staat centraal.Zelfsturende teams is een middel om het doel van totaalzorg te realiseren. Door zelfsturing zijn verzorgers en verpleegkundigen beter in staat om die totaalzorg te bieden.  Samenwerking met huisartsen en andere hulpverleners gaat nu eenmaal makkelijker in een wijk, met duidelijke aansoreekbare personen. Om een vast vertrouwd gezicht te kunnen bieden aan clienten moest de structuur met 29 afdelingen  met telkens een hoofdverpleegkundige en regiocoördinatoren op de schop.

Zie hier een filmpje over de prijs die Wit-Gele Kruis heeft gewonnen en in september 2014 kreeg uitgereikt door de Europese denktank PRoF de ‘Award voor Organisatie in de zorg 2014’.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.