World’s Best News

|

Global GoalsWorld’s Best News is een onafhankelijke organisatie voor constructieve journalistiek en publiceert over oplossingen en vooruitgang over de hele wereld. Het werk van World’s Best News is gebaseerd op de Global Goals for Sustainable Development, die in 2011 op de algemene vergadering van de Verenigde Naties door alle wereldleiders werden onderschreven. In dit document worden doelen genoemd voor de grootste mondiale uitdagingen, zoals armoede, klimaatverandering en ongelijkheid. De missie van World’s Best News is om mensen een meer genuanceerd beeld te geven van hoe de wereld eruit ziet. Nuances en kennis geven hoop, en hoop brengt motivatie voor actie. Wanneer mensen weten wat de feiten zijn en wat er al is bereikt, zijn zij in staat hun leiders ter verantwoording te roepen om resultaten te boeken op de Global Goals for Sustainable Development. Bovendien: hoe meer mensen weten van mogelijke oplossingen en successen, hoe meer mensen ervan kunnen profiteren.constructieve journalistiek

Constructieve journalistiek
World’s Best News’ work is tevens gebaseerd op het concept van constructieve journalistiek. Klassieke journalistiek is sterk gericht op conflicten en problemen in de samenleving. De belangrijkste rol van de medai in een vrije en open maatschappij is om de macht kritisch te volgen en het publiek te berichten over onopgeloste kwesties, vooroordelen, misbruik, misstanden en onrechtvaardigheid. Ze rapporteren over zaken die niet in orde zijn, opdat ze in orde gebracht kunnen worden door degenen met macht. Maar hoewel die kritische rol cruciaal is voor kwaliteitsjournalistiek, schiet die bij klassieke media soms door. Rampen en oorlogen horen bij de realiteit, maar ze vormen niet het hele verhaal. De media beschrijven niet alleen de wereld, ze beinvloeden deze ook.

Genuanceerde en op feiten gebaseerde berichtgeving
De ultieme consequentie van hoofdzakelijk negatieve berichtgeving is dat lezers, kijkers en luisteraars zich murw en machteloos gaan voelen of zelfs het hele nieuws niet meer volgen.  Een enquete van het Reuters Instituut in 2017 liet zien dat de belangrijkste reden aarom mensen het nieuws links laten liggen is dat het hun stemming en motivatie negatief beinvloedt. Een andere consequentie van eenzijdige berichtgeving is dat het publiek onjuist wordt geinformeerd. Zo blijkt keer op keer dat veel mensen de cijfers rond armoede en gezondheid wereldwijd te begatief inschatten. Zo is extreme armoede in de wereld sinds 1990 met meer dan 70% gedaald volgens de Verenigde Naties. Wie zijn of haar kennis wil testen, kan een goed-nieuws-quiz doen op de website van World’s Best News.

Hoop die op feiten is gestoeld
Er is geen twijfel over mogelijk dat onze perceptie van de wereld van invloed is op onze handelingen en keuzes. Daarom zouden meda een veel genuanceerder beeld moeten geven, waarin zowel het goede als het negatieve nieuws aan bod komt, zowel problemen en conflicten als oplossingen en successen. Omdat dit in de mainstream media onvoldoende gebeurt wil World’s Best News een bijdrage leveren aan dit meer genuanceerde beeld en een op feiten gestoelde hoop bij lezers versterken.

Brede verspreiding
World’s Best News begon in 2010 in Denemarken door een aantal leden van ngo’s die wilden berichten over de Millennium Doelen. Sinds 2016 zijn er zusterorganisaties in Noorwegen en Nederland. World’s Best News werkt nauw samen met de VN. Naast neiwus op de webiste, Facebook en Instagram wordt het Beste Nieuws over ontwikeling en vooruitgang in de wereld een keer per jaar verspreid in de hele Europese Unie, in alle talen van de lidstaten.

Ook in Nederland
De Nederlandse organisatie van World’s Best News organiseert, net als de Deense moederorganisatie,  jaarlijks twee evenementen. Op 5 mei, Bevrijdingsdag, werkt ze samen met de 14 Bevrijdingsfestivals om het festivalpubliek te informeren over wereldwijde ontwikkelingen die sinds 1945 werden geboekt. Half september organiseert WBN de ‘Week van de Vooruitgang’. Dan richt de organisatie zich op de media en journalisten. Tijdens de Week van de Vooruitgang in 2017 publiceerde ze het ‘Manifest voor Verantwoordelijke Journalistiek’ dat door 90 Nederlandse journalisten werd ondertekend. World’s Best News wordt gemaakt door een netwerk van vrijwilligers en ambassadeurs zoals Felix Meurders, Charles Groenhuijsen en Vincent Bijlo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.