Yournalism

De wereld van nu heeft behoefte aan een nieuwe vorm van communicatie. Sinds de komst van het internet dat  de interconnectiviteit exponentieel heeft laten groeien, is het een achterhaalde gedachte dat massacommunicatie de manier is om de burger te voorzien van informatie. Het verspreiden van slechts één beeld van de werkelijkheid vanuit een enkel medium kan zelfs gevaarlijk zijn.
Als het gaat om waarheidsvinding, verslaggeving of onderzoek, is een beweging zichtbaar van ‘one-to-many’ (massacommunicatie) naar many-to-many. Berichtgeving komt niet meer tot stand doordat een journalist een verhaal maakt dat vervolgens wordt verstuurd naar de massa. Ieder individu vanuit de massa is onderdeel van het verzamelen en interpreteren van informatie. Individuen zijn niet alleen ontvanger van informatie maar steeds vaker ook schrijver, producent, distributeur en commentator in het medialandschap.

Huub SchuijnVraaggestuurde journalistiek
Huub Schuijn, als 24-jarige nieuwkomer in de journalistiek, noemt zichzelf journalistieke ondernemer. 
In het uitgestrekte medialandschap vond hij maar een paar media die zich richten op onderzoeksjournalistiek. De meesten daarvan betrekken hun lezers niet of nauwelijks bij de totstandkoming van content. Dat wilde hij veranderen door middel van een vraaggestuurd platform waar de vraag van lezers leidend is. Wat wil ik laten uitzoeken door een journalist? Achter welke gesloten deuren vind ik dat er eens gekeken moet worden wat er gaande is?

Crowdfunding
Dat is de reden dat hij samen met Sybren Kooistra, Erik Hormes en Wadim Seminksy het platform Yournalism heb opgericht, 
het eerste crowdfundingplatform voor onderzoeksjournalistiek. Mensen kunnen bijdragen door onderzoeksvragen in te dienen bij onze redactie, of door een klein bedrag te doneren om daarmee onderzoeksprojecten te kunnen realiseren. De onderwerpen kunnen verschillen van de misstanden in de eigen winkelstraat tot Europese lobby’s in Brussel. Niet alleen individuen, ook buurthuizen, onderwijsinstellingen, lokale of kleinschalige belangengroepen en ngo’s kunnen iets op de agenda van journalisten zetten en druk uitoefenen.

Logo YournalismOnafhankelijke onderzoeksjournalistiek
Yournalism werkt als bemiddelaar tussen onderwerp en journalist: bij de ideeën die lezers op tafel leggen, zoekt het platform een geschikte journalist. Die hoeft zich niet zo bezig te houden met acquisitie (voor o
nderzoeksjournalistiek is vaak geen geld). En de initiatiefnemers krijgen  inzicht in het soort onderwerpen dat het publiek uitgezocht wil zien. Bekijk in deze film hoe Yournalism werkt.

Aanmoediging
Hoewel het platform nauwelijks een jaar oud is, raakten de jonge ondernemers een snaar. In minder dan acht maanden wonnen de oprichters drie prijzen: de Persinnovatie Challenge, de Toekomstprijs van het Stimuleringsfonds voor de Pers en bij Startup Weekend (een formule om startups te helpen in een weekend een prototype te bouwen, met klanten te praten en te pitchen voor een jury) wonnen ze de Most Social Benefit Award. Ze spraken op TEDx over Yournalism, en werden geholpen door bedrijven als Google. Via sociale media wist het platform in korte tijd meer dan vierduizend mensen aan zich te binden.

Eerste successen
Inmiddels zijn de eerste onderzoeken succesvol gecrowdfund. Voor het onderzoek naar de macht van zorgverzekeraars in Nederland werd genoeg geld opgehaald om onderzoeksjournalist Eelke van Ark een maand lang aan het werk te zetten. Een onderzoek naar de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag TTIP wordt uitgevoerd door het Platform Authentieke Journalistiek en Hans Laroes gaat een onderzoek uitvoeren naar de staat van de journalistiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.