Zorgeloos

|

Zorgeloos-Banner-01bIn 2017 is Nederland een nieuwe zorgverzekeraar rijker onder de naam Zorgeloos. Tenminste, als het aan de initiefnemers ligt. Jan Rotmans (Nederland Kantelt), Jos de Blok (Buurtzorg Nederland) en Mathieu Weggeman (Hoogleraar Innovatie Management) en Kim Spinder (innovator) presenteerden hun plan daarvoor op 3 december 2015 in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.
Deze alternatieve zorgverzekering is nog in de maak. Maar hoewel het project nog in de kinderschoenen staat, zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd dat het menselijker, eenvoudiger en goedkoper kan dan in het huidige commerciële systeem van zorgverzekeringen. Dat is mogelijk doordat deze nieuwe verzekeraar zich weer richt op de eigenlijke taak: het verlenen van zorg.

Beweging in de zorg
De initiatiefnemers willen met Zorgeloos een flinke impuls geven aan een beweging die de zorg radicaal verandert, die de mens weer centraal zet en de macht van de grote zorgverzekeraars weet te breken. Rotmans ziet binnen de zorg al het begin van zo’n beweging. ‘Er zijn in het land wel vijftig vernieuwingsnetwerken actief, die de zorg radicaal willen vernieuwen. Door die netwerken met elkaar te verbinden ontstaat een belangrijke pijler onder de beweging Zorgeloos. Intussen leren we van eerdere pogingen om een alternatieve zorgverzekeraar op te richten en doen daar ons voordeel mee.’

Zorg en niet de vergoeding centraal
Mede-initiatiefnemer Jos de Blok heeft als oprichter van Buurtzorg Nederland al vaak te maken gehad met zorgverekeraars en hun gebrek aan oog voor de zorg zelf. ‘Het is al tien jaar onrustig in de zorg, van jeugdzorg tot ouderenzorg, van geestelijke- tot andere zorginstellingen. Het systeem is belangrijker geworden dan de mensen die erin werken of er gebruik van maken. Als je een zorgverzekering afsluit, wil je verzekerd zijn van goede zorg. Juist op de momenten dat je die zorg nodig hebt, wil je niet nadenken over de vergoeding of de kwaliteit.’

zorgeloosEen stem voor de verzekerden
Volgens de Blok bestaan de huidige zorgzekeringen uit omslachtige polissen en veel bureaucratische rompslomp. ‘De verzekeraars zijn te veel gericht op geld en te weinig op zorg. Zorgeloos gaat zich juist richten op de mensen die zorg nodig hebben. Zij kunnen vertrouwen op het vakmanschap van de zorgprofessional. Met de mensen die zorg nodig hebben, gaan we samen de nieuwe zorgverzekeraar vormgeven.’ Verzekerden zullen vanaf het begin veel te zeggen krijgen. De Blok: ‘Het zou mooi zijn als er straks nog maar één polis is. Mensen betalen hetzelfde, maar ze kunnen kiezen voor de best passende oplossing. Zo hebben verzekerden echt een stem.’

Ambities
In 2016 wilde Zorgeloos 10.000 mensen aan zich binden, die actief meedoen aan de beweging en bereid zijn om straks over te stappen naar de nieuwe zorgverzekeraar. Dat aantal was eind december 2015 al bijna gehaald. In mei 2016 stond de  teller op 12.293. Maar het mooie plan bleek in de praktijk helaas niet haalbaar. Een menselijk, eenvoudig en goedkoop zorgsysteem is nog steeds het doel van Zorgeloos, alleen niet meer in de vorm van een zorgverzekering, maar van een regionaal zorgplan.

Regionaal Zorgplan
Door de zorg in een regio slimmer en beter te organiseren, kunnen we de menselijkheid terugbrengen. Dit lukt alleen door samen te werken met de inwoners. Een regioteam bestaat uit een groep bevlogen initiatiefnemers die de zorg in haar regio wil veranderen. Het Zorgeloos-team, bestaande uit: een advocaat, verzuimspecialist, apotheker, ondernemer marketing- en communicatiespecialist, transitiemanager en bestuurder, komt naar de regio toe en gaat samen met de initiatiefnemers aan de slag. Zij gaan in gesprek met betrokken lokale en regionale partijen, helpen met het opzetten van nieuwe zorgprojecten en versterken bestaande initiatieven waar nodig. Ze ondersteunen de regio met praktische communicatiemiddelen zoals een website, een nieuwsbrief, een template voor folders en sociale-mediauitingen. Het resultaat is een regionaal zorgplan waarin iedereen met elkaar samenwerkt. Een menselijk, eenvoudig en goedkoop zorgsysteem, gecreëerd voor en door bewoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.