Zorgverzekeraar DSW

|

Elk najaar barst het circus los: zorgverzekeraars maken bekend of, en met welk bedrag  hun premies het volgende jaar zullen stijgen. Een kleine zorgverkeraar uit Schiedam, DSW, komt altijd als eerste naar buiten met de nieuwe premie en die valt vaak lager uit dan gedacht. Andere zorgverzekeraars zijn daar niet blij mee; na de bekendmaking van DSW kunnen ze moeilijk met grote premieverhogingen komen. Dit jaar verlaagt DSW de premie met 0,50 eurocent per maand. Op jaarbasis scheelt dat zes euro. Dat is opvallend aangezien de politiek een stijging van 80 euro op jaarbasis had voorspeld Ook het eigen risico voor de verzekerden verlaagt DSW met tien euro naar 375 euro per jaar.

chris oomenGedreven om de zorg te verbeteren
Directeur van DSW, Chris Oomen, vindt dat de zorg betaalbaar moet blijven en toegankelijk voor iedereen. Daarom streeft DSW naar een zo laag mogelijke premie. Collectieve contracten wijst Oomen af omdat ze tot verschillen in premiebedragen leiden. Ook zet DSW zich in om het financiële gat tussen chronisch zieken en gezonde mensen te verkleinen. Daarnaast heeft DSW eigen apotheken opgezet, een behadelcentrum gebouwd en een groot verzorgingshuis gered en ondergebracht bij een ander verpleeghuis. Verder heeft de kleine zorgverzekeraar DSW samen met huisartsen een aparte huisartsenfinanciering ontwikkeld. Voortdurend is Oomen, samen met zijn medewerkers, bezig met projecten om de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld door samen te werken met zorginstellingen. Ook heeft het bedrijf maatschappelijke projecten zoals ‘Hebbes’ waarmee budgethouders met een persoonsgebonden budget worden ondersteund.

DSW ZorgverkeraardOndernemend
Chris Oomen is naast directeur van DSW ook ondernemer. Hij was onder meer oprichter van derivatenhandelsbedrijf Optiver. In 2017 schatte Quote zijn vermogen op 630 miljoen euro. Ook binnen DSW stimuleert Oomen ondernemerschap. Hij is ervan overtuigd dat je dingen moet laten doen door de mensen die dat het beste kunnen en die mensen geeft hij de ruimte. Zo zijn bijna 200 van de 650 medewerkers van DSW betrokken bij ICT. Het zijn hoogopgeleide mensen die met hun talenten niet alleen voor DSW maar ook voor andere organisaties ICT diensten levert. Als directeur ziet hij het als zijn taak om een werkomgeving te creëren waarin mensen graag willen doen waar ze goed in zijn. Dat betekent ook veiligheid creëren. In een angstcultuur gaan mensen hun eigen werk en belangen beschermen en zijn ze minder geneigd om samen te werken.

Eigenzinnig
De 69-jarige Chris Oomen is een man met een missie en gaat al jaren zijn eigen gang in zorgland. Regelmatig bekritiseert hij collega-verzekeraars die volgens hem ten behoeve van financieel gewin teveel de grenzen van wet- en regelgeving opzoeken. Dat maakt hem niet populair onder vakgenoten. Vanwege zijn kritische houding werd hij door André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, op zijn vingers getikt in een uitgelekte brief. Toen DSW in 2012 met een onverwacht scherpe premieverlaging kwam, vroeg topman Roger van Boxtel van Menzis zich hardop af of Oomen die soms uit eigen zak betaalde.

eigenzinnigOomen erkent dat hij een typische dwarsligger is, altijd al geweest. ‘Ik ben niet iemand die eindeloos compromissen gaat sluiten. Ik heb een idee en ik denk dat het zo moet. En dan wil ik dat niet laten verwateren met een ander idee waardoor het uiteindelijk net niks meer is.’ Met de kritiek van zijn collega’s of van Rouvoet kan hij niet zitten. Omdat hij financieel onafhankelijk is kan hij zich vrij en onafhankelijk opstellen. Zijn jaarsalaris geeft hij weg aan de Voedselbank.

Niet om het geld
Ondernemingen hun sociale verantwoordelijkheid moeten nemen, vindt hij. Een bonus voor een topmanager vindt hij onzin. Als geld de belangrijkste prikkel zou zijn ben je niet geschikt voor dat werk. Zulke beloningen jagen de schaalvergroting alleen maar aan, omdat een bestuurder van een grote verzekeraar meer betaald krijgt. Het management zou dienstbaar moet zijn aan de professionals die het werk doen en als belamgrijkste doel hebben: de zorg beter (en meer betaalbaar) maken. Ook al is Oomen de pensioengerechtigde leeftijd ruim gepasseerd, zijn drive om precies dat te doen is nog springlevend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.